Viorel Cosma – 90 ani de viaţă


Viorel CosmaPentru muzica românească acest nume are o însemnătate enciclopedică:40 de ani în fotoliul de orchestră profesor, istoriograf, lexicograf şi critic muzical, Viorel Cosma, ajuns la vârsta de 90 de ani, în plină forţă creativă, care în legătură cu acest jubileu a lansat recent la Uniunea Compozitorilor cea de-a 102-a carte a sa. După cum spune maestrul, arta interpretativă românească nu trebuie de privit numai în contextul sec. XIX-XX, rădăcinile ei sunt cu mult mai adânci şi are o tradiţie de peste 500 de ani. Muzica sec. XV-XVI era preponderent o muzică bisericească, iar Şcoala muzicală de la Putna (1490-1590) ducea faima cântăreţilor bisericeşti români în tot estul şi sudul continentului european. Provenind dintr-o familie cu legături adânci bisericeşti, Viorel Cosma şi-a consacrat o bună parte din cercetările sale anume acestui domeniu – muzica bisericească, pentru care fapt, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel l-a decorat recent cu Ordinul  Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

LăutariiViorel Cosma şi-a început munca de cerecetare încă din a. 1949 fiind angajat caRomânia muzicală biblioraf la Secţia de Artă a Bibliotecii Naţionale şi de atunci, respectând cu stricteţe acel regim de lucru, continuă să muncească, completând minuţios fişele, în care se conţin cele peste 3500 de nume de dirijori, cântăreţi de operă/operetă, lied, muzică uşoară şi muzică populară, psalţi, instrumentişti şi regizori muzicali şi care luate în ansamblu oferă o imagine cuprinzătoare a contribuţiei interpreţilor români la dezvoltarea vieţii artistice naţionale şi mondiale. Pe lângă datele biografice, repertoriul, ţările unde şi-au desfăşurat activitatea, Viorel Cosma adaugă o amplă bibliografie, discografie şi filmografie a fiecărui muzician. De mare importanţă pentru muzicologia românească şi în special pentru cea bisericească sunt cele zece volume ale Lexiconului său intitulat Muzicieni din România, tipărite în anii 1965, 1970, 1971 şi completate între anii 1989-2006.

Interpreți din RomâniaUn aspect aparte al cercetărilor sale este viaţa şi opera de creaţie a lui George Enescu, despre care a scris 16 cărţi. Volumele lui Viorel Cosma sunt o sursă demnă de informare şi documentare de importanţă unică. În colecţia Bibliotecii de Arte „T. Arghezi” sunt prezente cele 10 cărţi ale Lexiconului, dar şi alte cărţi: România muzicală, Buc.,1980, Lăutarii de ieri şi de azi, Buc.,1996, 40 de ani în fotoliul de orchestră, Buc., 1986.

                                                                        Anastasia Moldovanu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s