Expoziţie de pictură, ceramică şi sculptură “Pe aripile timpului”


Promovăm tinerii

AfişRelaţiile de prietenie şi colaborare au o motivaţie solidă în activitatea noastră. Datorită lor ne concentrăm preocupările noastre  fizice, intelectuale şi morale în scopul obţinerii unui anumit rezultat. Avem deja mai multă experienţă în această privinţă cu Colegiul de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, care nu sunt la prima lor activitate de promovare prin intermediul bibliotecii noastre. A fost vernisată expoziţia de grup a elevilor din anul II cu genericul Pe aripile timpului, o expoziţie mixtă a lucrărilor de artă plastică, sculptură şi ceramică. Susţinătorii elevilor au fost colegi din cadrul colegiului, profesori şi prieteni, invitaţii speciali B. Movilă, o personalitate remarcabilă, o „enciclopedie vie” a culturii noastre naţionale care şi-a început activitatea sa încă în perioada stalinistă, ex-vicepreşedinte al Comitetului pentru Cinematografie, – ex-redactor-şef al studioului „Moldova-Film” regizorul Silviu Fusu, pictorul Pavel Guţu, compozitorul Anatolie Mîtcu, doritori, printre care şi foşti deportaţi, oameni care au venit să-şi împărtăşe împreună cu tinerii din cunoştinţele lor, din emoţii şi căldura lor sufletească. Pe bune, a fost un dialog volitiv, construit pe reciprocitate, comunicare şi bună înţelegere. Tinerii au ales să-şi prezinte lucrările în modul său, să-şi expună gândurile liber, ideile care îi frământă şi calea de soluţionare a problemelor cu care se întâlnesc. Prezentările şi relatările elevilor au scos în evidenţă substratul filosofic, mesajul pe care au vrut să-l transmită privitorilor: contemporaneitatea controversată, viitorul sumbru, dar care reuşeşte să răzbată prin toate obstacolele datorită limbajului plastic, a paletei de culori şi a tehnicilor de lucru pe care le-au folosit în procesul de creaţie. Activitatea a fost dirijată de respectabilul şi îndrăgitul profesor Emil Cojocaru, care a cracterizat expoziţia dată ca o reuşită a elevilor, care se află la prima lor expunere în public. Expoziţia este una mixtă, deoarece conţine mai multe aspecte din arta vizuală – pictură, sculptură, ceramică. Pictura în cazul dat reprezintă un ansamblu de la lucrări statice până la lucrări stilizate, ceeea ce ne demonstrază un anumit nivel de dezvoltare al inspiraţiei, al simţului relativităţii, al stărilor emotive, adică  se profilează şi ideea de concepere a viziunii proprii asupra unor stări de lucruri. De o atenţie aparte s-au bucurat şi lucrările de sculptură, care în fond au prezentat nişte lucrări de studiu din cadrul orelor de învăţare sau din timpul liber, creaţii libere (adunarea unor forme,  umplerea golului, descărcarea plinului). Şi deşi elevii sunt abea la începutul studiului compoziţiei ca obiect, prin aceste lucrări ei dau dovadă de maturitate – aşa îşi caracterizează discipolii săi sculptorul şi profesorul Ioan Grecu.

O lucrare deosebită a fost „Meduza”, lucrare din ceramică, executată de elevul Gheorghe Coţofană, care s-a inspirat din mitologia antică. Deşi ceramica este îndeletnicirea de secole a poporului nostru, tot mai puţini doritori se regăsesc pentru a practica lucrul cu acest material. Prin lucrarea sa autorul a dorit  să sensibilizeze acest moment, dar şi să demonstreze procesul de continuitate în domeniul dat.

Au urmat lucruri interesante la această activitate, pe care avem temeiul s-o numim cu toată certitudinea o lecţie despre artă, căci în cadrul ei elvii au primit mult mai multe informaţii noi decât este posibil să primeşti în timpul unei ore academice. Prin persoana d-lui Boris Movilă şi a altor vorbitori elevii au primit o lecţie despre viaţă, au fost plăcut surprinşi de acordurile muzicii în prelucrarea compozitorului A. Mâtcu, interpretate de elevii şcolii muzicale din Chişinău „M. Bieşu”, ansamblul „Picado”, au avut ocazia să se manifeste liber, căci au fost pe cont propriu.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s