Ludwig van Beethoven – compozitorul de tranziţie între clasic şi romantism


Portretul lui L. van Beethoven, gravură din sec. al XIX-lea

Portretul lui L. van Beethoven, gravură din sec. al XIX-lea

  La 26 martie 1827 s-a stins din viaţă L. Van Beethoven, rămas pentru posteritate ca cel mai mare Artsit necunoscut: Ludwing van Beethovencompozitor din lumea muzicii universale. A lăsat în urma sa o moştenire artistică fără precedent, căci prin ea compozitorul a dorit să valorifice rolul acestei îndeletniciri ale sufletului şi importanţa lui pentru societate, debarasându-se astfel de mentalitatea medievală, când  totul se făcea la comandă. Din copilărie, de la tatăl său, apoi de la profesori selectaţi a primit educaţie muzicală şi dădea semne promiţătoare de progres. Marele Mozart i-a prezis: Priviţi acest copil. Într-o bună zi, el va forţa lumea să vorbească  despre el. La doar 30 de ani , Beethoven a fost recunoscut drept maestrul muzical al Vienei. A avut o viaţă  plină de încercări şi greutăţi, ele fiind în mare parte legate de maladia de care suferea, hipoacuzia. L. van  Beethoven a fost şi un strălucit interpret-pianist, însă destinul a făcut, ca în calea sa spre ascensiune să se dedice complet compoziţiei. A compus opere de mare valoare aristică. La 31 de ani, fiind îndrăgostit, compune celebra  lucrare Sonata Lunii. Apoi, au urmat: Simfonia a II-a (consacrată naturii),  Testamentul din Heiliginstadt (adresare fraţilor mai mici), Simfonia a III-a Eroica (imn revoluţionar împotriva lui Bonaparte), Simfonia a IV-a şi tragedia Razumovsky, Simfonia a V-a  în Do minor, Simfonia a VI-a în Fa major. Aceste opere şi încă multe altele, i-au adus gloria şi numele său a căpătat rezonanţă. În anul 1813 a compus Victoria lui WellingtonSimfonia a VII-a şi a VIII-a, a recompus opera Leonore. În 1824  a finalizat ultima, Simfonia a IX-a în Re minor, Corala, care este o emblemă şi o predecesoare a muzicii romantice. Fragmentele de partituri muzicale au fost reconstituite de contemporanii, dar şi de urmaşii săi în celebra Simfonia a X-a. De-a lungul vieţii sale L. van Bethoven a avut tangenţă cu compozitorii Haydh, Albrechtsberger, Schenk, Salieri, Mozart, Liszt, Schubert, Rossini, cu personalitatea literară Wolfgang von Goethe. În biblioteci revenim iar şi iar la opera sa nemuritoare pentru a ne învăţa de la el. În colecţia filialei de Arte se află muzica tipărită a renumitelor concerte, sonate, coreografie, variaţii pentru vioară, violoncel, pian, cântece şi romanţe, simfoniile de la I la IX, aici se află şi discurile de vinil cu impimarea muzicii marelui compozitor. De asemenea biblioteca dispune de o serie de cărţi-studii despre viaţa şi creaţia muzicală a lui L. Van Beethoven.  Astăzi îi ascultăm cu evlavie şi mare drag muzica sa. 

L. van Beethoven, compozitor german

L. van Beethoven, compozitor german

Beethoven delectând-o pe baronesa Dorothea Ertmann

Beethoven delectând-o pe baronesa Dorothea Ertmann

W. A. Mozart şi L. van Beethoven

W. A. Mozart şi L. van Beethoven

      
Advertisement

One thought on “Ludwig van Beethoven – compozitorul de tranziţie între clasic şi romantism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s