Marele muzicolog – Roman Gruber


Roman Gruber, muzicolog rus, autor al lucrării „Istoria muzicii universale”  (n.13.12.1895 – d. 24.03.1962)

grubergruber1      gruber2

Studiul  despre originea şi evoluţia procesului muzical universal, cercetătorul şi muzicologul R. Gruber l-a dezvoltat în lucrarea Istoria muzicii universale, cuprinsă în două volume, fiecare conţinând câte două părţi. După cum spune autorul, muzica reprezintă un aspect foarte important în domeniul culturii umane. În procesul studierii acestui fenomen este necesar să se înceapă cu problema originii muzicii încă din timpul comunei primitive, care constituie prima etapă a procesului muzical-istoric. Acest proces generează multe aspecte indisolubil legate de necesităţile practicii muzicale vii. Autorul vine să-şi argumenteze studiul prin faptul că cercetarea domeniului muzicii este mult prea greu în comparaţie cu cercetarea celorlalte arte, deoarece muzica n-a lăsat vestigii concrete ale trecutului.  Cercetările se fac în baza unor surse indirecte ajunse până la noi: (instrumente găsite în cursul săpăturilor, date ale ştiinţelor ajutătoare, experienţe şi urme din practica muzicală a diferitor triburi arhaice, care s-au aflat destul de târziu la un nivel cultural extrem de scăzut). Obiectul de studiu autorul îl desfăşoară conform principiului teritorial-geografic şi cronologic, în contextul stabilirii unei anumite unităţi culturale a popoarelor şi crearea culturilor naţionale. Tabla de materii a lucrării date începe cu problemele originii muzicii şi dezvoltarea culturii muzicale în condiţiile comunei primitive, culturile muzicale antice din ţările Orientului şi ale regiunii Mediteranei, cultura muzicală a feudalismului după criteriile cronologice şi teritoriale. Un capitol vast se referă la epoca Renaşterii şi expresia ei în toate ţările, identificarea caracteristicilor generale şi a concepţiilor de teorie şi estetică muzicală din această perioadă. În volumele următoare tabla de materii se răsfrânge asupra dezvoltării culturii muzicale în ţările Europei în perioada secolelor  XIV-XVI şi începutul secolului al XVII-lea. Cărţile sunt însoţite de partituri muzicale (muzică tipărită) şi de liste bibliografice impunătoare în care sunt indicate autori şi titluri de lucrări în premieră în limba ţării respective.

Cărţile prezintă un interes deosebit şi sunt recomandate doritorilor ce se ocupă cu tratarea şi studierea problemelor legate de cultura muzicală atât universală, cât şi naţională şi se regăsesc în colecţia Bibliotecii de Arte, filială a BM “B.P. Hasdeu”

gruber 4gruber3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s