Discuţii literare împreună cu tinerii


Cenaclul literar „Tudor Arhezi” a invitat la o întâlnire cu scriitorii elevi din licee pentru a purta discuţii cu privire la literatura care se editează astăzi în Moldova,  direcţiile de dezvoltare şi modul în care cititorii fac cunoştinţă sau citesc această literatură. O atare temă nu poate să nu ne atragă atenţia. Se pare, că ea vine cu soluţii concrete pentru a ieşi din impasul în care ne aflăm în multe cazuri concrete, reeşind din contextul multietnic în care vieţuim. Trăim în lumi paralele din simplu motiv, că nu ne cunoaştem destul de bine, nu cominicăm îndeajuns. Această soluţie ar fi literatura, cam în aşa mod a fost formulată tema discuţiei la întâlnirea elevilor liceului teoretic „Kiril şi Metodii” (învăţare şi instruire în limba rusă) cu scriitorii Vasile Căpăţină, Nicolae Rusu şi poeta de expresie rusă Miroslava Metleaeva, traducătoare din limba română în limba rusă. Ideea de armistiţiu a fost totuşi până la urmă, că pentru a comunica între noi, trebuie să dislocăm barierele de limbă, o condiţie ce necesită în primul rând lectura textelor literare a lucrărilor scriitorilor înaintaşilor, ce aparţin poporului băştinaş. Interesant a fost dialogul purtat de scriitorul şi editorul V. Căpăţină. Pentru doritori el s-a oferit să-i înveţe limba română în cadrul unui program de 60 de ore, program bazat pe folosirea subconştientului nostru. Scriitorul s-a referit şi la colecţia Ideal, ultima serie a căreia trebuie să apară recent. Ea va include 101 poeţi români de la noi, stabiliţi cu traiul în diferite ţări din toată lumea, mai puţin cunoscuţi publicului nostru. Invitaţii acţiunii au  făcut o donaţie solidă de carte bibliotecii, printre care se numără unele din lucrările lor, deasemenea traducerile scriitorilor ruşi A. Puşkin, M. Lermontov, S. Esenin, V. Maiakovski în limba română, ediţii din a. 1969, Bucureşti, antologia „Голоса Сибири”, volumele 7, 8, 9, 10, datorită cărora scriitorii basarabeni, prin intermediul traducerii în limba rusă au început să fie cunoscuţi şi în o serie de ţări ale Europei. Activitatea a evoluat în limbile română şi rusă. Elevii sau arătat dispuşi să participe la dialog, dar evident, mai sunt încă multe lucruri, la care trebuie să atragem atenţia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s