DOUĂ INIMI GEMENE: Anul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici


Lista bibliografică

MonumentulLucrarea respectivă dedicată interpreţilor Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, prezintă viaţa şi opera de activitate muzical-artistică a acestui cuplu, reflectată în colecţia de documente a filialei de Arte a BM „B.P.Hasdeu”. Bibliografia este selectivă şi include note muzicale, cărţi, articole din culegeri şi publicaţii seriale, înregistrări audio.

Documente de muzică tipărită

Amintire = Песня осени : [pentru duet cu acomp. la chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 243-245.

Amurg de toamnă : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : D. Matcovschi // Tu, dragostea mea  : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 39-47.

Aşteaptă-mă, dulce mamă = Жди меня, мама : [pentru voce fără acomp.] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 131-133.

Bucuraţi-vã… : [versuri] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Dumitru Matcovschi // 125 de cântece pentru suflet. – Ch., 2010. – P. 164.

Cântă, vioară = Пой, моя скрипка : [pentru voce fără acomp.] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 179-181.

Cine crede = Кто верит : [pentru voce fără acomp.] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 182-185.

Copilul din leagăn = Над колыбелью : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 160-162.

Covorul = Ковер : [pentru voce şi pian] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Peste ţară cântec zboară = Песня летит над страной. – Ch., 1986. – P. 68-74. – Text: lb. ro., ru.

Crede-mă : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Şt. Petrache // Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 53-57.

Cu numele tău : [pentru voce fără acomp.] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici; vers. : D. Matcovschi // Mai am un singur dor… : [culeg. de cântece]  – Ch., 1999. – P. 211-213 ; Ochii tăi, Moldovă : Culegere de muzică folk / alcăt. Serghei Cutanin. – Ch., 1982. – P. 164-166 ; Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 47-52.

Eminescu : [pentru voce In memoriam Ion şi Doina Aldea-Teodorovici fără acomp.] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Învierea : Cântece sacre / alcăt.: Iulia Ţibulschi. – Ch., 1990. – P. 60-61.

Eşti mare tu = Смерть, велика ты : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 302-304.

Feciorii vârstelor de aur : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : I. Hadârcă // Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 21-26.

Focul din vatră : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : D. Matcovschi // Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 88-94.

Focul din vatră : [versuri] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Dumitru Matcovschi // 125 de cântece pentru suflet. – Ch., 2010. – P. 166-167.

Fuga-fuga = Детство мое : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 153-155.

Gala măştilor : [pentru cor şi pian] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici; vers. : Gr. Vieru // Vino, mirare : [culeg. de cântece]. – Chişinău, 1989. – P. 33-37.

Gelozie = Ревность : [pentru voce fără acomp.] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 257-260.

Gelozie : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Cântecul moldovenesc de estradă ’83 / selecţie de V. Slivinschii. – Ch., 1984. – P. 51-55.

Graiul neamului : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Învierea : Cântece sacre / alcăt.: Iulia Ţibulschi. – Ch., 1990. – P. 13-14.

Iartă-mă = Прости, мама : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 128-130.

Iartă-mă : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 84-87.

Iertare : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Învierea : Cântece sacre / alcăt.: Iulia Ţibulschi. – Ch., 1990. – P. 23-25.

Imaginea fericirii = Картинка счастья : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 156-159.

Iubiţi învăţători : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : S. Ghimpu // Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 33-38.

La mănăstirea Căpriana : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Învierea : Cântece sacre / alcăt.: Iulia Ţibulschi. – Ch., 1990. – P. 67-68.

Nemurire = Бессмертие : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 167-170

O, magnolie : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Cântecul moldovenesc de estradă ’85 / selecţie de V. Slivinschii. – Ch., 1986. – P. 21-27.

O mie de clopote : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Dreptatea izvorului : Culegere de cântece pentru copii / alcăt.: Şt. Andronic, Gr. Vieru. – Ch., 1990. – P. 32-36 ; Vieru Grigore. Învierea : Cântece sacre / alcăt.: Iulia Ţibulschi. – Ch., 1990. – P. 21-22.

O serenadã : [versuri] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // 125 de cântece pentru suflet. – Ch., 2010. – P. 165.

Pace lunii, pace lumii : [pentru cor mixt, solist şi pian] / muz. : Ion AldeaTeodorovici ; vers. de Gr. Vieru // Cântecul moldovenesc de estradă ’88. – Ch., 1989. – P. 11-15.

Pentru ea : [pentru duet cu acomp. la chitară] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Învierea : Cântece sacre / alcăt.: Iulia Ţibulschi. – Ch., 1990. – P. 17-18.

Plai de basm, Moldovă : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : P. Boţu // Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 16-20.

Povestea dragostei = Сказка любви : [pentru voce cu acomp. la pian, chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 298-301.

Povestea dragostei : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 58-70.

Răsai : [pentru voce fără acomp.] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Învierea : Cântece sacre / alcăt.: Iulia Ţibulschi. – Ch., 1990. – P. 8-10.

Reaprindeţi candela : [pentru voce fără acomp.] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Învierea : Cântece sacre / alcăt.: Iulia Ţibulschi. – Ch., 1990. – P. 69-70.

Sărută-mă = Поцелуй : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 221-223.

Să vii : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : D. Matcovschi // Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 77-83.

Seară albastră : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : An. Ciocanu // Ochii tăi, Moldovă : Culegere de muzică folk / alcăt. Serghei Cutanin. – Ch., 1982. – P. 167-169 ; Tu, dragostea mea : [culeg. de cântece] / alcăt. Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 71-76.

Seară albastră : [versuri] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : A. Ciocanu // 125 de cântece pentru suflet. – Ch., 2010. – P. 182.

Serenadă = Серенада : [pentru voce cu acomp. la chitară] / muz. : Ion Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Vieru Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [Culegere de cântece]. – Ch., 1985. – P. 224-227.

Trei pitici : [pentru voce şi pian] / muz. : I. Aldea-Teodorovici ; vers. : Gr. Vieru // Dreptatea izvorului : Culegere de cântece pentru copii / alcăt.: Şt. Andronic, Gr. Vieru. – Ch., 1990. – P. 41-44.

Во имя мира и любви : [для голоса и ф-но] / муз. : И. Алдя-Теодорович ; стихи : И. Бадикова // Cântecul moldovenesc de estradă ’86 / selecţie de V. Slivinschii. – Ch., 1987. – P. 53-61.

Documente audio

Focul din vatră [Înregistrare sonoră] / muz., interpr. : Ion Aldea-Teodorovici ; text : Grigore Vieru // Cahul – 150 ani. – Leningrad, 1986. – 1 грп.

Răsai [Înregistrare sonoră] / muz, interpr. : Ion Aldea-Teodorovici ; text : Grigore Vieru. – Ch. : Electrecord, s. a. – 1 грп.

Despre viaţa şi creaţia artistică

Ion și Doina. Doina și Ion : [Album] / alcăt. : Boris Parii. – Ch. : FC “Basarabia”, 1993. – 184 p.

din culegeri şi cărţi:

Aldea-Teodorovici, Doina : [biogr.] // Buzilă Serafim. Interpreți din Moldova : Lexicon enciclopedic (1460-1960). – Ch., 1996. – P. 16-18.

Aldea-Teodorovici, Doina : [biogr.] // Chişinău : encicl. / ed. : Iurie Colesnic. – Ch., 1997. – P. 33.

Aldea-Teodorovici, Doina : [biogr.] // Ţărălungă Ecaterina. Enciclopedia identităţii româneşti : Personalităţi. – Bucureşti, 2011. – P. 14.

Aldea-Teodorovici, Ion : [biogr.] // Chişinău : encicl. / ed. : Iurie Colesnic. – Ch., 1997. –  P. 33-34.

Aldea-Teodorovici, Ion : [biogr.] // Ţărălungă Ecaterina. Enciclopedia identităţii româneşti : Personalităţi. – Bucureşti, 2011. – P. 14.

Caciuc, Anatol. Doina Aldea-Teodorovici : [biografia, activitatea artistică, interviu] // Caciuc Anatol. Dimensiunea clipei. – Ch., 2006. – P. 7-10.

Caciuc, Anatol. Ion Aldea-Teodorovici : [biografia, activitatea artistică, interviu] // Caciuc Anatol. Dimensiunea clipei. – Ch., 2006. – P. 11-12.

Ciobanu-Vieru, Valerian. Să zbori din nou : [Ion şi Doina Aldea-Teodorovici] // Din lutul iubirii. – Ch., 2007. – P. 15.

Doina Aldea-Teodorovici : [este menţionată] // Țopa, Tudor. Localitățile Republicii Moldova : Itinerar documentar-enciclopedic. – Ch., 2001. – Vol. : 3. – P. 609.

Doina Aldea-Teodorovici : 1958-1992 // Calendar Național / Valeria Matvei, Maria Şveţ ; Bibl. Naț. a Rep. Moldova. – Ch., 2008. – P. 387.

Dumitraş, Virginia. 20 de ani fără cele “două inim gemene” // Adevărul. – 2012. – 30 oct. – P. 5.

Ion Aldea-Teodorovici : 1954-1992 : [interpret de muzică uşoară şi compozitor] // Calendar Național / Valeria Matvei, Maria Şveţ ; Bibl. Naț. a Rep. Moldova. – Ch., 2004. – P. 122-123.

[Ion și Doina Aldea-Teodorovici] : [importanţa creaţiei în istoria muzicii de estradă ale anilor ’80-’90 ai secolului trecut] // Arta muzicală din Republica Moldova : Istorie şi modernitate. – Ch., 2009. – P.  888-891.

din ediţii periodice:

Aldea-Teodorovici, Cristofor. „Astăzi muzica este într-o căutare disperată…” / consemn. : Pavel Păduraru. // Timpul. – 2006. – 13 nov. – P. 5.

Aldea-Teodorovici, Cristofor. „Nu vreau să fiu în umbra părinţilor mei celebri” : [interviu] / consemn. : Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 29 iunie. – P. 15.

Anul 2012, consacrat lui Ion şi Doinei Aldea-Teodorovici // Timpul. – 2011. – 15 dec. – P. 2.

Benea, Adelina. De la Putna la Căpriana… : [in memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] // “a” Mic. – 2012. – Nr 10. – P. 11.

Bogdănaș, Silvia. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici printer noi : [in memoriam] // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 13 apr. – P. 1.

Bogdănaș, Silvia. Ion și Doina vor fi eternizați în bronz. – Flux : cotid. – 1998. – 29 iulie.

Caciuc, Anatol. Bucuraţi-vă prieteni… : [in memoriam] // Capitala. – 2006. – 8 apr. – P. 8.

Chisnenco, Angela. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici – una din cele mai importante file ale istoriei şi culturii noastre // Capitala. – 2006. – 1 nov. – P. 8.

Ciuraru, L. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici : [in memoriam] // Aquarelle. – 2004. – Nr 12. – P. 104-105.

Dabija, Nicolae. Cât de mult ne lipsiţi! : [in memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 4.

Două inimi gemene”: prin cântec spre nemurire, culorile unui festival // Viaţa ta. – 2007. – Nr 10. – P. 17-28.

Găină, Alex. Să ne amintim de Ion și Doina // Tineretul Moldovei. – 1995. – 29 sept. şi o dragoste” // Săptămână. – 2005. – 3 iunie. – P. 13.

Gheorghiu, Gheorghe. Două doruri grele : La apariţia culegerii de cântece “Două vieţi şi o dragoste” // Săptămîna. – 2005. – 3 iunie. – P. 13.

Guţu, Alina. De dorul Doinei şi al lui Ion [Aldea-Teodorovici] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 15 apr. – P. 20.

Inimile gemene ale cântecului limbii române: Ion şi Doina Aldea-Teodorovici : [in memoriam] // Timpul. – 2012. – 29 oct. – P 15.

Mahu, Rodica. Ion Aldea-Teodorovici: născut în ziua Bunei-Vestiri // VIP magazin. – 2004. – Nr 2. – P. 64-66.

Manea, Vasile. Cuvânt de pomenire [Doinei şi lui Ion Aldea-Teodorovici] // Lit. şi arta. – 2007. – 6 dec. – P. 8.

Marin, Eugenia. Ion și Doina : [in memoriam] // Flux : cotid. – 1998. – 30 oct.

Negru, Lucia. O părere, o lacrimă, o floare… pentru Doinele mari ale lumii… : [in memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] // Capitala. – 2006. – 22 nov. – P. 7.

Olaru, Angelina. Încă un pas în eternitate… cu Ion şi Doina Aldea-Teodorovici // Timpul. – 2006. – 3 nov. – P. 18.

Păunescu, Adrian. Ultimul cântec al lui Ion : [interviu] / consemn. : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2006. – 7 apr. – P. 7.

Petiţie: O stradă Ion şi Doina Aldea-Teodorovici în oraşul tău! // Timpul. – 2011. – 26 oct. – P. 7.

Popuşoi, Liliana. Ion şi Doina Aldea-Teodorovici sau despre prietenia care durează şi dincolo de moarte! : [amintiri de Vasile Şeicaru] // Flux : cotid. – 2007. – 31 oct.

Prima oră a noului an şcolar, dedicată Doinei şi Ion Aldea-Teodorovici // Apropo magazin. – 2012. – 14 aug.

Roibu, Nicolae. Dor de Doina şi Ion : Ministerul Culturii n-a participat la manifestările consecrate memoriei regretatului duet // Timpul. – 2007. – Nr 190. – P. 1.

Roibu, Nicolae. Ei n-au plecat. Ei sunt cu noi! : In memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici // Timpul. – 2011. – 26 oct. – P. 2.

Roibu, Nicolae. La „Două inimi Gemene” : [a IX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară „Două Inimi  Gemene”] // Timpul. – 2011. – 17 nov. – P. 8.

Roibu, Nicolae. O pereche unică şi un cântec fără pereche // Timpul. – 2002. – 25 oct. – P. 15.

Roibu, Nicolae. Steaua lui Ion Aldea-Teodorovici, tot mai sus // Timpul. – 2004. – 9 apr. – P. 20.

Rusnac, Ana-Maria. Sfântă ni-i vatra : [in memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] // “a” Mic. – 2012. – Nr 10. – P. 11.

Rusu, Ileana. Doina Aldea-Teodorovici (15.11.1958 – 30.10.1992) : o viaţa ca un cântec // VIP magazin. – 2006. – Nr 3. – P. 220.

Siric, Vlada. Şi dincolo de moarte : [in memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] // “a” Mic. – 2012. – Nr 10. – P. 11.

Sochircă, Eleonora. Ion şi Doina Aldea-Teodorovici – lumina unui popor sfâşiat // Lit. şi arta. – 2012. – 26 apr. – P. 8.

16 ani de la dispariţia soţilor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 sept.-5 oct. – P. 7.

Strîmbeanu, Andrei. Nemuritorii : [Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] // Lit. şi arta. – 2006. – 26 oct. – P. 1.

Vieru, Grigore. Scurta lor viaţă, o litanie : [in memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 4.

Zece ani fără Doina şi Ion // Jurnal de Chişinău. – 2002. – 1 nov. – P. 8.

Alcătuitor Natalia Ciorbă

Advertisements

One thought on “DOUĂ INIMI GEMENE: Anul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s