Sandri Ion Şcurea – actor şi regizor


Agenda manifestaţiilor cultural-artistice ce se desfăşoară la filiala de Arte este destul de variată, însă în mare parte cuprinde activităţi despre personalităţi teatrale din trecutul neîndepărtat, care în ansamblu formează istoria constituirii teatrului naţional moldovenesc.

În noiembrie curent actorul Sandri Ion Şcurea ar fi împlinit 77 de ani de la naştere. Au venit la bibliotecă să-i aducă un omagiu colegii de breaslă, actorii A.Răzmeriţă, I.Arachelu, P.Zavtoni, studenţi pe care i-a învăţat, actorul Iu. Popuşoi, actori de la teatrul Ginta Latină (unde a activat maestru) M. Tănase şi Sandu Decusar, regizorul V. Ignat şi criticul de teatru P. Pelin, personalităţi A. Viziru şi profesori împreună cu studenţi de la instituţii de învăţământ din Chişinău. Alături de participanţi au fost şi membrii familiei.

Criticul Pavel Pelin a salutat iniţiativa acestei acţiuni, care are drept scop să repună în valoare personalităţile viguroase, mai cu seamă actorii, dar care este şi un mijloc reuşit pentru tineretul studios de a se informa, a învăţa istoria de formăre şi dezvoltare a culturii naţionale. Aceste personalităţi în marea lor majoritate şi-au făcut studiile la şcoala teatrală Şciukin, una dintre cele mai bune şcoli de profil din Europa, despre care  se vorbeşte cu respect şi peste ocean, în America. Compatrioţii noştri, reîntorşi acasă după această şcoală au adus cu sine şi dragostea nemărginită faţă de ţară şi faţă de limba română, care pe atunci la noi era interzisă. Au venit şi au lansat Luceafărul, teatrul tinerilor şi a îndrăgostiţilor. Aceşti tineri,  şi printre ei şi mărinimosul S.I. Şcurea, care mai apoi s-a dovedit a fi actorul în spiritul lui Lorca, au lansat pe scena teatrului în primă audiţie sentimentul spiritualizat al dragostei  platonice, dumnezeiască. Pe atunci, prin anii ’60 ai secolului trecut cartierele muncitoreşti ale Chişinăului, cât şi din alte localităţi asaltau sălile de teatru al Luceafărului.

Actorul şi regizorul Şcurea a fost un destin, prin munca lui metodică, profesionistă şi actoricească, împreună cu alţii ca I.Ungureanu şi A. Arioneţkaia au format principiile de bază al acestui teatru. Din primii ani, rolurile jucate de Ion Şcurea s-au impus prin expresivitatea stilului, veridicitatea trăirilor interioare. S-a remarcat în piesele lui Vasile Alexandri. Chipurile lui Benedict în Mult zgomot pentru nimic de W. Shakespeare, Ferdinand în Intrigă şi iubire de Fr. Schiller, Treplev în Pescăruşul de A.P. Cehov, Alioşa Karamazov în Fraţii Karamazov după F. Dostoevschii şi multe altele au înscris o pagină de rară inteligenţă şi farmec scenic în repertoriul Luceafărului.

A fost şi actor de film, jucând în filmele Omul merge după soare, !961; Ofiţer în rezervă, 1971; Podurile, 1973; O şatră urcă la cer, Mosfilm, 1975, Nimeni în locul tău, 1976; Cetatea, 1978; Suspectul, 1978; Emisarul serviciului secret, 1979; La porţile Satanei, 1980; Hotarul din iunie, 1982; Prietenia între bărbaţi, 1982; Luceafărul, 1986. Rolurile sale în cinematografie, de asemenea, constituie subiecte pentru un studiu aparte. Personajele sale eroico-romantice din filmele regizorului Emil Loteanu au amplificat şi îmbogăţit potenţialul său actoricesc.

Cariera sa de regizor îl face autor a peste 40 de montări, trei dintre care în teatrele din Letonia (Doina şi Horia de Ion Druţă , în teatrul „A. Upit” din Riga) şi Georgia (Molda de Ion Puiu în Teatrul Dramatic din oraşul Rustavi). A fost prim-regizor al Teatrului Luceafărul în repetate rânduri, a lucrat ca actor la Teatrul Naţional “M. Eminescu” după terminarea cursurilor superioare de regie de la Moskova, a contribuit prin munca sa la dezvoltarea teatrului Ginta Latină. De numele lui a fost legată întoarcerea la ea acasă a dramaturgiei lui Ion Druţă. În 1988, prin contribuţia lui a fost lansat pentru prima dată teatrul muzical de la noi, fiind pedagogul şi conducătorul artistic al acestui teatru. Romantic întârziat, cu o sensibilitate alimentată de culturile din alte vremuri, Ion Şcurea era tot timpul nesatisfăcut de propriul său destin. Un destin, care completează lista celor  mai mari personalităţi ale artei teatrale de la noi. Cu multe n-a fost de acord în perioada de schimbări precipitate, făcută cu ochii legaţi ale mentalităţii colective. A plecat în plină forţă creativă. El vine din viitor, este unul din cei mai puternici actori ai neamului nostru.

În acest context şi-au expus propriile păreri şi vorbitorii Sandu Decusar, Ion Arachelu, Iurie Popuşoi, Anatol Răzmeriţă şi Victor Ignat. Omagiul a fost completat şi de studenţii de la AMTAP Nastea Zantâg, Sergiu Catărău, Greta Bondari şi Adriana Răileanu, care au interpretati melodii din creaţia lui Gr.Vieru, din creaţiile proprii, muzică populară şi romanţe. Raisa Ene, soţia lui S.I.Şcurea a mulţumit pentru afecţiunea şi atitudinea tuturor, care au fost părtaşi la acest eveniment.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s