Activităţi exstraşcolare în spaţiul cultural al cărţii – biblioteca


Biblioteca se include în procesul de învăţământ şi educaţional al şcolilor prin realizarea activităţilor extraşcolare la diverse teme, ca supliment la cunoştinţele căpătate în timpul orelor de clasă. Recent a fost realizată o întâlnire a elevilor cu oamenii de cultură din mediul teatral Zinaida Ţărnă (teatrul Ginta Latină), Tatiana Băcescu (teatrul Licurici) şi tineri actori de la AMTAP Elena Doddon şi Marina Bugneac. În cadrul întâlnirii au fost puse în discuţie multe întrebări ce ţin de cunoştinţele general-culturale ale elevilor, iar în prim plan a persistat problema lecturii suplimentare a cărţilor, un factor important atât în pregătirea lecţiilor, cât şi la nivel de satisfacere a necesităţilor de informare. La acest capitol destul de convigător a vorbit d. Z.Ţărnă, menţionând în discursul său multitudinea de posibilităţi de pregătire şi învăţare, cum ar fi calculatorul, folosirea căruia trebuie să fie conform unui program prestabilit de adulţi, lectura … căci lectura ajută la creşterea intelectuală a copiilor. Acum editurile scot la lumină cărţi foarte bune, precum este, spre exemplu seria „Biblioteca pentru toţi”. O altă sursă de învăţare şi cultivare este vizionarea spectacolelor teatrale, frumoase în primul rând prin textul prezentat, or dacă el nu este ascultat, atunci timpul este pierdut în zadar. Au fost menţionate şi unele din spectacole, prezente pe agenda stagiunii teatrelor ca „Un abecedar”, „Păcală şi compania”, „O poveste de iarnă” pentru elevi. O atmosferă plăcută şi interesantă au creat-o studentele de la AMTAP de la facultatea regie – estradă, unde au făcut o serie de exerciţii de ritmică şi de sunete împreună cu elevii din clasa a patra. Elena Dodon le-a făcut cunoştinţă copiilor cu termenii arta vorbirii şi măiestria actoricească, învăţând împreună cu ei pronunţia corectă a vocalelor. Astfel de tipuri de exerciţii contribuie la dezvoltarea aparatului vestibular şi înlătură defectele în vorbire la copii. Noţiunea de ritmică copiii au perceput-o prin imaginaţie, improvizând din mers un joc, o partidă de volei, imitând mişcările respective. Toate aceste experimente ajută mult la dezvoltarea imaginaţiei, a atenţiei distribuitive, a gândirii creative. Momente lirice şi comice au persistat şi la audierea nuvelei La peleş de I.L.Caragiale în lectura E. Dodon şi a monologului satiric În jurul unui divorţ de G. Topârceanu în lectura M. Bugneac.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s