Concurs literar “Poezii despre Chişinău”


Clubul „Sub steaua copilăriei” a pregătit în legătură cu decada Chişinăului un concurs de poezie despre Chişinău. Au participat elevi care activează în cercul „Baştina” şi are ca obiective studierea ţinutului natal. N-a fost pur şi simplu un concurs obişnuit, scopul lui a fost lărgirea orizontului de cunoaştere a elevilor despre istoria oraşului Chişinău, despre locul lui în contextul european contemporan, despre literatura basarabeană, poeţii căreia au scris şi scriu despre capitala noastă. Susţinătorii concursului au fost elevi da la liceul „G.Călinescu” şi gimnaziul nr. 49 împreună cu profesorii Valentina Macovei şi Tatiana Mereacre, care au menţionat aspectul pozitiv al acestor activităţi extraşcolare în cadrul bibliotecilor. Elevii au fost delectaţi cu vizionarea unui filmuleţ inspirat din sursele vechi despre dezvoltarea urbei în diferite perioade de timp, ele conţinând hărţi şi planurile urbanistice de dezvoltare, însoţite de comentarii. A fost prezentată şi expoziţia de documente la tema „Chişinău – oraşul meu drag”. În această ordine de idei a fost făcută şi prezentarea cărţii „Chişinăul în literatură”, ediţie antologică, alcătuită şi îngrijită de BM „B.P.Hasdeu”, care în acest an îşi va marca jubileul de 135 de ani de la fondarea sa.

Participanţii au fost menţionaţi cu diplome, pliante informative despre Chişinău şi cărţi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s