Congresul Mondial al Eminescologilor


Chişinău 3 – 5 septembrie 2012

După cum a fost anunţat, între zilele 3-5 septembrie 2012, se desfaşoară în Republica Moldova la Chişinău primul Congres Mondial al Eminiscologilor sub egida Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, alături de Academia Română, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Centrul Academic Internaţional Mihai Eminescu, Primăriile din Chişinău şi Iaşi. In honorem academician Mihai Cimpoi.

Acest mare eveniment este cea mai amplă manifestare organizată la Chişinău în ultimii ani. Pe lângă cuvântul academicianului Gheorghe Duca – Preşedintele Academiei de Ştinţe din Moldova, vor mai rosti discursuri omagiale închinate lui Eminescu şi alte personalităţi culturale, oameni aleşi de mare spirit.

  • Poetul Ion Hadârcă
  • Academician Ionel Haiduc – Preşedintele Academiei Române
  • Academician Eugen Simion – Preşedintele Secţiei de Fiologie al Academiei Române, Director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”.
  • Prof. Victor Crăciun – Preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni.
  • Prof. Helmuth Frich din Germania

La acest congres, pe lângă cuvântările închinate poetului nepereche, vor fi organizate si expoziţii de artă-plastică, de sculptură, de carte poştală şi altele. Marele poet Eminescu, ilustrat sub variate teme artistice de către artişti cunoscuţi, este ilustrat şi de mine în grafică, transpus pe carte poştală. Pătrunsă de lumea fantasmă şi plină de mister a marelui poet, întotdeauna am rămas fascinată şi înmărmurită de tot ceea ce a putut zămisli cu mitea şi harul său Eminescu prin toate scriierile sale.

Impresionată de dragostea sa pentru întreaga natură, pentru fiinţa iubită, dragostea pentru semenii săi şi nu cea din urmă, dragostea pentru credinţă, pentru Maica Domnului, l-am văzut întotdeauna ca pe cel mai iscusit artizan şi arhitect – cum nimeni nu a putut realiza, o lume de cuvinte cu totul aparte.

Prin contribuţia mea atât de modestă şi umilă, sper să pătrund şi eu în lumea aceasta, alăturându-mă eminescologilor din întreaga lume, iubitori de Eminescu. Deşi la prima ediţie, prin participarea tuturor specialiştilor ce vor trata opera lui Eminescu, acest congres internaţional, cu siguranţă va avea o contribuţie de mare valoare la descoperirea şi aplicarea de noi termeni operei lui Eminescu şi de mărirea trăsăturilor de personalitate ce caracterizează întreaga operă eminesciană.

Constanţa Abălaşei-Donosă

Arta plastică eminesciană – izvor de inspiraţie pentru artistul plastic din România d. Constanţa Abălaşei-Donosă. Prezentăm o mică selecţie la tema dată a lucrărilpr grafice din colecţia artistei.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s