Diversitate


…O emisiune televizată prezenta un interviu, în care un preot, care timp de 70 de ani a servit spiritual enoriaşii săi, spunea cu o voce stinsă, el având peste 90 de ani, că fiecare la locul său de muncă trebuie să-şi îndeplinească la modul cel mai serios şi sincer datoria sa. Mi-a atras atenţia totuşi fermitatea, cu care acest slujitor al cultelor spunea aceste lucruri cunoscute de noi. Trăim într-o societate marcată de creşteri şi descreşteri, cu evoluţii rapide şi stagnări, cu situaţii normale, dar şi anormalităţi. În asemenea situaţii îşi schimbă traseul,  structura şi instituţiile sociale, precum ar fi biblioteca. În rezolvarea acestor probleme ne vine în ajutor literatura de specialitate, în special cea occidentală, care menţionează multiple definiţii ale informării, ce vizează viaţa comunităţii. Sustrag informaţia din revista „Biblioteca”, în care se face referinţă la „servicii care asistă indivizii şi grupurile în rezovarea problemelor zilnice şi pentru participarea în comun la procesul democratic”… informarea comunitară este serviciul care ajută oamenii să facă faţă problemelor vieţii de zi cu zi şi facilitează participarea în comunitate, prin aducerea împreună a organizaţiilor şi oamenilor. Fiind atenţi la evenimentele vieţii cotidiene, bibliotecarii constată că împlinirea necesităţilor de bază ale cetăţenilor presupune un efort informaţional important. Dar de ce să suporte bibliotecarii acest efort informaţional? Pentru că biblioteca publică este un actor social preocupat nu de a-şi  menţine status quo-ul construit la un moment dat, ci de a furniza societăţii cel mai mare beneficiu posibil (rev. Biblioteca, febr., 2012, p. 42). Bibliotecarii sunt percepuţi de către cetăţeni ca intermediari în procesul de informaţie şi diseminare a informaţiei de care au nevoie şi deci, este naturală implicarea bibliotecilor în câmpul informării comunitare. Filiala de Arte “T.Arghezi” din reţeaua BM „B.P.Hasdeu” este un exemplu elocvent în privinţa dezvoltării şi prestării unor servicii comunitare. Şi după cum toate lucrurile bune îşi au un început pornit dintr-o intenţie bună, aşa a luat naştere şi colaborarea bibliotecii cu persoanele din comunitate şi nu numai, care practică sau doresc să capete cunoştinţe în domeniul creativ al lucrului handmade. Această iniţiativă, anunţată de BM „B.P.Hasdeu” în legătură cu jubileul de 135 ani a instituţiei a pus pe jar o mulţime de persoane, care practică acest gen de activitate. La receptivitatea filialei noastre au şi demarat o suită de activităţi, lecţii de instruire master-class, unde se întrunesc doritorii, care sunt ghidaţi de spiritul creativ, liberi-profesionişti care sunt disponibili să-şi împărtăşească secretele şi universul acestei lumi, ideile ce îi frământă, dorind să le construiască un suport pentru a-şi lua zborul, să se îmbogăţească spiritual de la alţii care sunt mai iniţiaţi, să înveţe şi să dăruiască o părticică din sine pentru oamenii din jur. N-o să ne oprim în detaliu la metoda de predare şi tehnica de confecţionare a pieselor de bijuterie şi alte lucrări. Fiecare instructor îşi are modelul său de predare, metode şi tehnici aparte. Atât doar avem a vă comunica, că domeniul de activitate este nelimitat, divers şi unic. În cadrul bibliotecii au fost practicate până acum modele de broderie pe ţesături naturale, model de lucrucu hârtia, tehnica quilling  şi model de confecţionare a bijuteriilor din materialul arjilă polimerică, urmează tehnica porţelanului rece, războiul de ţesut floricele, cusutul cu aţe madeira (germane), confecţionarea păpuşilor din textile, tehnica papier mache etc. Binevoitori de a susţine aceste ore de master-class sunt în special studenţii, care prin muncă continuă de căutări şi investigaţii pe parcursul a mai bine de doi ani, dar şi a pasiunii de care dau dovadă, şi a liberilor profesionişti, care şi-au căpătat deja un nume în domeniul dat, deasemenea doritori şi din alte regiuni (Moscova, România). Benificiarii de aceste lecţii fac parte din categoria fără vârstă, doritori veniţi şi din localităţile rurale, chiar şi din statul irlandez, care a aflat de modul de petrecere a acestor activităţi datorită cardului de utilizator a BM „B.P.Hasdeu”. Lecţiile de instruire din incinta bibliotecii sunt realizate într-o atmosferă benefică (necătând la temperaturile insuportabile), fiind însoţite de frumoase melodii retro, audiate la cunoscutul şi vechiul patefon (pick-up) prin intermediul discurilor de vinil; în momentele de pauză se exersează la pian, interpretându-se piese muzicale, deoarece unii dintre ei posedă acest instrument minunat. Impactul lecţiilor este destul de pozitiv prin faptul, că se extinde simţitor aria de comunicare, participare şi aderare la grupurile de creaţie iar biblioteca beneficiază de noi utilizatori. Nu poate să nu ne bucure şi pe noi acest fapt, elanul tineresc este foarte molipsitor, persistă şi o doză de invidie pozitvă faţă de aceşti tineri, care sunt în căutarea identităţii de sine, tind spre afirmare, şi toate acestea în condiţiile de azi, când majoritatea tinerilor sunt marcaţi de o criză identitară acută, când o bună parte din populaţia ţării preferă să apuce drumul pribegiei. Merită tot respectul societăţii civile aceşti tineri cu spirit inventiv şi creativ, care necătând la dificultăţile zilei de astăzi, se repun pentru a cultiva societatea în care trăim, care pun preţ şi valoare pe creaţiile oamenilor ce vor să devină într-adevăr liberi, să aibă o idee proprie, nedictată de nimeni. Este cazul să-i nomonalizăm aici pe meşterii profesioniştii în tehnica lucrului cu argila polimerică Irina Romanov, Lorina Rusu, Liudmila Apostol, Vera Baciu, unic reprezentant oficial FIMO în Moldova, Alexandra Cristea, meşter în tehnica quillingului, pretendent la titlul de membru al Uninuii Meşterilor Populari din Moldova; Natalia Rusu, stilist, designer vestimentar, învingător la concursul internaţional de vestimentaţie din vara aceasta, disponibilă pentru a presta lecţii în cadrul Bibliotecii de Arte despre evoluţia costumului;  Angela Nastîci, administratorul  comunităţii Handmade master, Inga Grigoriu brand-managerul companiei Singer în Moldova, generatoarea de idei a grupului Home&Hobby and Handmade, Mihai Croitoru, unicul tânăr până la moment, meşter, ce posedă tehnica broderiei cu dantelă şi etc. Toţi sunt utilizatorii noştri şi desigur, sunt disponibili pentru o colaborare activă cu biblioteca, care în viziunea lor este locul cel mai indicat, unde creaţia artistică se simte la ea acasă. Ei sunt consumatorii de informaţie, care necesită o investigaţie solidă din partea noastră, a bibliotecilor. Informaţii despre tehnologiile de ultima oră la acest capitol încă nu se conţin în bibliotecile noastre, din acest motiv biblioteca are drept datorie să susţină şi să încurazeze aceste lecţii practice, să investigheze şi să desemineze informaţie utilă pentru doritori.

Suntem mîndri de această apreciere şi suntem dispuşi să colaborăm în continuare cu utilizatorii noştri, prestând astfel servicii comunitare, importanţa cărora este indiscutabilă. Informaţia dată am vrea s-o finisăm cu îndemnul către participare activă la programele iniţiate de bibliotecă, căci aici întotdeauna vei primi o informaţie utilă la momentul oportun. Să nu ratăm ocaziile frumoase, dar să ne implicăm, pentru a le realiza împreună. Un lucru făcut cu dragoste are onoarea şi respectul celor din jur. Să ne învăţăm  unii de la alţii, ca să ne putem aprecia unii pe alţii!

Anastasia Moldovanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s