Prezentare de carte “Arta secolului XX”


Colecţia de documente a Filialei de Arte s-a îmbogăţit recent cu o nouă carte enciclopedică de valoare Arta secolului XX. Lucrarea este predestinată tuturor doritorilor, având ca scop aprofundarea cunoştinţelor generale despre dezvoltarea artei vizuale – arta plastică în perioada de secol XX, dar şi este un bun îndrumător pentru profesionişti. Ghidul dat cuprinde o caracteristică esenţială a particularităţilor şi însuşirilor, a ideilor  şi a schimbărilor noi, parvenite în rezultatul dezvoltării economoiei şi societăţii, a progresului tehnico-ştiinţific la această perioadă de timp, toate acestea reflectându-se în modul de gândire şi percepţie a oamenilor, şi în primul rând a artiştilor plastici. Pictorii sunt utili deoarece amplifică culoarea şi designul prin bogăţia imaginaţiei lor, trecute prin emoţiile lor, prin reflectarea Naturii, precum poeţii şi muzicienii.

Cartea este o selecţie reuşită a tuturor curentelor şi tendinţelor în pictură, grafică, sculptură, împrimări pe diverse forme şi cu diverse materiale, toate aflându-se într-o evoluţie constantă. De la primii precursori ai artei moderne la neovangardă şi post-modernism. Asta ar însemna, că experimentele artistice capătă o mare calitate, se pune în valoare tânărul artist care devine simbolul artei secolului XX. Câmpul experimental a devenit mai mare ca niciodată şi a schimbat lateral forma operelor de artă: acestea puteau fi obiecte, instalaţii, evenimente sau peisaje. Arta conceptuală şi cea minimalistă au deschis această etapă, unde rolul principal îl ocupă semiotica şi limbajul. Anii 1980 au macat începutul epocii postmoderniste, dar care n-a durat prea mult, făcând loc globalizării, binevenită, dar şi temută, a devenit o nouă realitate a artei.

Structura cărţii este construită din cuprins, indicii de referinţă şi lucrarea-simbol al fiecărui deceniu din secolul XX, conţinutul integral al cărţii, cronologia evenimentelor marcante a perioadei de referinţă din domeniul picturii şi glosar sau lista cu explicaţie a termenilor de specialitate. Conţinutul se axează printr-o caracteristică succintă a fiecărui curent ce defineşte o perioadă anumită de timp, un deceniu, reprezentanţi şi lucrări importante, caracteristice timpului dat. Textul este scris în patru limbi, ceea ce dă o importanţă deosebită acestui studiu.

Prezentarea cărţii a fost  şi mai continuă să fie făcută la solicitarea doritorilor, în cadrul diferitor evenimente culturale şi de instruire, precum ar fi o serie de master-classe, realizate în perioada estivală la Filiala de Arte a BM “B. P. Hasdeu”.

Anastasia Moldovanu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s