Master-class: Broderie cu dantelă


      De o potrivă cu misiunea sa tradiţionalăde informare, studiu, cercetare şi documentare, filiala de Arte se prezintă şi ca un centru cultural de formare a profesioniştilor din diverse domenii ale artei, care încurajează şi susţine utilizatorii săi în libera lor activitate creativă, punând la dispoziţie toate resursele, dar principalul, libertatea de a … Continue reading Master-class: Broderie cu dantelă