Oră de pictură: Arghezi: poet al copiilor


Oră de pictură: T. Arghezi – poet al copiilor

Fiind un program complex Programul Lecturile Verii generează şi stimulează toate activităţile copiilor de diferite vârste. De curând a fost realizată o oră de pictură cu genericul “T. Arghezi – poet al copiilor”. Pentru buna desfăşurare a acestei activiăţi copiilor li s-au prezentat cărţi cu poezii despre şi pentru copii scrise de T. Arghezi, cu imagini însoţitoare la text, au vizionat expoziţia permanentă a bibliotecii consacrată acestui mare cărturar, au făcut cunoştinţă cu mapa tematică T. Arghezi – nume adunat pe-o carte şi Arghezi desenator. Pentru ca mesajul să fie unul accesibil şi pe înţelesul copiilor bibliotecara a prezentat şi o mică informaţie despre creaţia şi stilul literar al poetului,  pentru care literatura şi pictura sunt strâns legate una de alta. Astfel participanţii şi-au aprofudat cunoştinţele despre  grafică, ca un aspect aparte din domeniul artei plastice. Având cărţi, la îndemână, copiii şi-au selectat poezii la dorinţă, exprimându-şi mesajul poeziei printr-un desen. Dat fiind faptul că este vacanţă şi copiii călătoresc, nu zăbavă, se opresc şi la noi la bibliotecă, primind generoşi câte un card inteligent din partea instituţiei. La activitatea dată am avut ca oaspete pe eleva liceului din satul Zâmbreni, raionul Ialoveni Ana Castraveţ, care s-a arătat destul de cooperantă , participând activ la programul “Lecturile verii” a chişinăuienilor. 

Arghezi, poetul copiilor

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s