Apariţia şi evoluţia scrisului românesc: secolul XV-XVI


          Materialul este pregătit în legătură cu        tipărirea primei cărţi în limba română în       iulie 1544  O mare realizare în dezvoltarea culturii unui popor sau a unei ţări o are şi cultura literaturii scrise, parte componentă a procesului literar. Cultura scrisului capătă în Moldova o … Continue reading Apariţia şi evoluţia scrisului românesc: secolul XV-XVI

Advertisement