Muzeele – pagini de memorie


De ziua muzeelor, biblioteca a organizat o excursie la Muzeul Memoriei Neamului împreună cu cercul „Baştina”, care activează în cadrul clubului „Sub steaua copilăriei”. Din multiplele muzee, care se allă în Chişinău, a fost selectat acest locaş, situat la un loc ferit, ce ocupă doar două mici odăi la etajul unu, într-un bloc locativ din preajma faimosului hotel „Cosmoc”. Primele impresii au fost surprinzătoare, deoarece elevii se aşteptau probabil la săli impunătoare de muzeu. Însă această nedumerire s-a spulberat după vre-o câteva clipe, deoarece directorul, ghidul şi fermecătorul Boris Movilă le-a captivat atenţia maximă prin povestirea sa, începând cu primele năzuinţe de unire a poporului nostru, evocând astfel eroii legendari Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza, regele Ferdinand I, vorbind apoi despre organul de conducere „Sfatul Ţării” şi membrii lui. Imagini vechi, documente şi cărţi mărturisesc aceste confirmări. Dar momentele despre perioada deportărilor, gulag-urile, Siberia au fost ascultate cu răsuflarea tăiată, deoarece Teodosia Codreanu, colaboratoarea muzeului şi fostă deportată, le-a vorbit „pe viu” despre deportare, tactica şi metodele pe care le practicau sovieticii faţă de oamenii simpli, deportaţi şi strămutaţi în ţinuturi depărtate.

Cu toată greutatea acelor zile, existau totuşi acţiunile ostile ale populaţiei, mai cu seamă a elevilor şi a tinerilor, care din această cauză au plătit cu viaţa sau au fost judecaţi. Aceste gânduri îşi găsesc expresia şi în imaginile din muzeu, care mai păstrează  încă chipurile oamenilor; deasemenea copiii au făcut cunoştinţă cu Cartea Memoriei, de tot patru volume, în care sunt înscrise numele pătimiţilor deportaţi; câte o foaie pentru o familie întreagă, mamă, tată, bunel, frate…  Vizita muzeului o mai putem numi ca o zi de memorie a acelora, care au pierit negreşind cu nimic, doar că sau născut pe aceste meleaguri. Din acest considerent am ales muzeul Memoriei Neamului. A fost şi o lecţie „vie” de istorie şi literatură română. Spre sfârşit, elevii au primit în dar câte o carte, au făcut poze, au mulţumit lucrătorilor muzeului şi s-au întors la bibliotecă, împărtăşindu-şi emoţiile. Încă o zi de noi cunoştinţe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s