Familia – valoare incontestabilă a societăţii


Prin menirea şi importanţa sa familia a fost, este şi va rămâne obiectul de studiu a antropologilor, sociologilor şi de curând şi al istoricilor. Fiind tratată iniţial şi în general ca o entitate „naturală”, familia în timp a suferit numeroase schimbări de ordin cultural, social, juridic. Pe parcursul secolelor au evoluat mai multe tipuri de familie: familia antichităţii, accentuată mai ales în Mesopotamia, Egipt, Grecia, Roma, China şi caracterizată prin trăsături comune, unde rolul predominant al bărbatului (pater familias) era unicul subiect de drept, căruia i se supunea întreaga familie. Popoarele barbare în această perioadă sunt purtătoare a unui model familial legat de o mai largă reţea de raporturi în interiorul tribului.

Pentru familia evului mediu este caracteristică influenţa Bisericii, care a împiedicat poligamia şi divorţul şi a instituit un cod de norme cu privire la căsătorie. Familiile oamenilor simpli se deosebeau de familiile aristocraţilor prin felul lor nucleic. Săracii erau nevoiţi să locuiască mai multe perechi sub acelaşi acoperiş, pe când bogaţii prezentau o familie de tip mai complex. În epoca modernă familia se concentra pe acelaşi tip nucleic şi era considerată tot ca o unitate productivă (legaţi de pământ, meserie). Noua familie din sec. XIX a fost influenţată de cultura iluministă, care a dorit să-şi afirme caracterul laic şi privat al căsătoriei, încercând prin aceasta să se îndepărteze de biserică şi să-şi creeze cuibul familial, bazat pe afectivitate şi egalitate între soţi. Familia sec. XX suportă schimbări, numărul persoanelor care formau nucleul familial se reduce prin scăderea natalităţii. Modelul burghez al familiei (care nu are deschidere exterioară) a ocupat locul dominant, aceasta fiind obiectul discuţiilor aprinse, adică baza materială pe care se axează aceste familii, caracterul lor autoritar şi represiv în plan sexual şi psihologic. Secolul XXI, marcat de un început nemaivăzut până acum  în dezvoltarea  multiculturală, informaţională şi tehnologică a adus cu sine şi noi orientări, concepte şi motivaţii în formarea familiei. Au ieţit la suprafaţă noi probleme legate de prelungirea vârstei medii de viaţă, de mobilitatea socială, de căutarea, încă nerezolvată, a unui nou echilibru în relaţiile dintre bărbat şi femeie, de determinările de ordin profesional, de emanciparea femeei ş.a.

Indiferent de timp şi societate, familia stă la bază şi se prezintă ca un complex de valori umane, importanţa cărora este indiscutabilă. Ziua de 15 mai este declarată de către UNESCO Ziua Internaţională a Familiei. Conducerea Republicii Moldova organizează în aceste zile o serie de activităţi cu acest generic, scopul cărora este fortificarea instituţiei familiei, promovarea şi repunerea în valoare a respectului faţă de familie, valorile unei familii sănătoase. În contextul zilelor de azi familia moldovenească e pusă le grea încercare, motivul fiind problemele grave, cu care se confruntă societatea. Fenomenul migraţiei, ajuns la cote maxime, a creat o reţea de familii vulnerabile, printre ele menţionându-se familiile de tip monoparental, alternativ, interetnice, familii cu persoane cu disabilităţi. Societatea civilă nu poate să rămână indiferentă faţă de aceste probleme şi depune efort la rezolvarea lor. Se petrec acţiuni concrete de conştientizare şi promovare, de afecţiune şi susţinere a persoanelor dezavantajate. Uneori nici nu bănuim cât de efective pot fi aceste măsuri. Biblioteca publică nu numai că se asociază la aceste acţiuni, dar se consideră îndatorată să contribuie prin activităţile sale la diminuarea acestor greutăţi. La iniţiativa echipei filialei arte a BM „B.P.Hasdeu” a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Factori de decizie ce stau la baza creării unei familii noi”, invitând participanţi din diferite instituţii şi organizaţii: Ministerul Tineretului şi Sportului, Centru Municipal de Informare şi Orientare Profesională, Centru de Instituţionalizare şi Plasament Temporar „Vatra”, Universitatea Pedagogică „I.Creangă”, facultatea Asistenţă Socială, biblioteci. Toţi participanţii au avut câte ceva de spus, discuţiile au invocat abordări importante despre situaţia creată în instituţia familiei contemporane. Mai multe detalii despre dialogul purtat de către reprezentanţii organizaţiilor sus numite vor urma, să sperăm, în contextele următoarelor zile. Vă vom ţine la curent, stimaţi utilizatori.

Cu respect, echipa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s