Scriitorul de Colonița: Ion Proca


O întâlnire cu cititorii ca multe altele, care le-a avut scriitorul pe parcursul anilor. Însă de data aceasta Ion Proca a venit împovărat de emoţii. Motive pot fi mai multe, dar unul, la sigur este revenirea în această bibliotecă, unde cu ceva vreme în urmă, după cum citim în cartea măriei sale „O viață cât o moarte de lungă” a avut loc o întâlnire de suflet în cadrul unei alte lansări. Şi poate timpul aşa a vrut, că această nouă revenire să-i fie ceva mai aprope de suflet, precum îi este aproape şi buchia slovei marelui Arghezi, căci pe parcursul acestei seri numele, pe care îl poartă biblioteca astăzi a fost rostit de mai multe ori, alături de poeziile d-lui Proca. Lansarea unei noi cărţi este un prilej de bucurie pentru noi toţi, de aceea au venit familia sa împreună cu mulţi prieteni, cunoscuţi şi doritori să-i împărtăşească emoţiile Nina Slutu-Soroceanu şi Gheorghe Postolache, Ion Iachim şi Ion Chiriac, criticul literar Tudor Palade, scriitorii Vladimir Rusnac şi Traian Vasilcău, Ion Gorgan şi Anatol Timuş. Cu drag au venit să-l felicite interpretii de muzică populară, a căror melodii sunt cântate pe versurile protagonistului, Arsenie Botnaru, Anatol Latâşev şi folkistul Gheorghe Afroni. Prezenţi au fost şi partenerii fideli ai bibliotecii, studenţii de la Academia Militară „Alexandru cel Bun” împreună cu fotoreporterul Leonid Şcolinâi şi profesoara Ludmila Vasilachi, elevii de la Colegiul „Mondostud Art” cu profesorii Zinaida şi Nicolae Gurulea. Atmosfera, suficent de caldă şi prietenoasă, energia pozitivă, a determinat moderatoarele evenimentului, actriţele Paulina Zavtoni şi Ninela Caranfil să dee start începerii evenimentului prin meditarea asupra adevărurilor şi neadevărurilor din cartea nou apărută „Cum avea să moară Stalin” scrisă de autorul Ion Proca.

Comentariile literare la cartea „Cum avea să moară Stalin” s-au axat în special la tematica abordată de autor, structura şi continuitatea ei, la descrierea reuşită a diferitor fragmente prin folosirea unui limbaj decent şi accesibil. Detaşându-se de toată lumea la scrierea acestei cărţi, spune Ninela Caranfil, scriitorul I. Proca rămâne de unul singur, faţă în faţă cu personajele sale, încercând astfel să ne includă şi pe noi în lumea copilăriei sale, care de fapt este o lume fascinantă, a noastră, a tuturora. Prin mijloace artistice, caracteristice numai lui, poetul reuşeşte să ne transpună în acea perioadă şi să retrăim din nou bucuriile copilăriei. Mihai Chicot, un vechi şi bun prieten al poetului a menţionat, că tema cărţii ne priveşte pe toţi conaţionalii acestui pământ, deoarece toţi de o potrivă au resimţit povara politicii staliniste, a deportărilor în masă a basarabenilor în Siberia. Scriitorul Ion Iachim şi-a exprimat părerea, că toate personajele lui I. Proca au o continuitate veridică, deoarece autorul cu iscusinţă le trece dintr-o carte în alta, oferindu-le echilibru, rezistenţă, caracter şi câmp de acţiune. În volumul dat autorul se întoarce iarăşi la „antica” sa copilărie (a câta oară?), oferindu-ne posibilitatea să cunoaştem mai mult, pentru că descrierile sale cuprind un spaţiu geografic destul de vast, din Africa la Coloniţa, Cruzeşti, Tohatin, Budeşti. Limbajul descrierii narative este unul foarte plăcut şi prin faptul despre ce scrie, împrumutând uneori în expresiile sale şăgalnice diferite regionalisme. Cartea are o tentă politică, uneori mai directă, aspră, alteori mai lent. Tema deportărilor este un fragment dureros pentru tot neamul nostru şi cu părere de rău, la declanşarea acestui proces, „l-a vânatul” oamenilor au contribuit şi unele „cozi de topor” din satele noastre. În carte se întâlnesc momente, descrierea verdică a cărora nu poate lăsa indiferent pe nimeni (arestarea bunelului, care se propune pe sine, numai ca să fie lăsaţi la vatră nepoţii). Cartea propusă discuţiei este într-atât de largă, bogată în evenimente şi fapte, personaje populare şi istorice, încât autorul cu uşurinţă poate s-o prefacă în două sau mai multe cărţi. Ion Proca scrie frumos, scrie poezie şi texte în maniera lui Tudor Arghezi, scrie sagă literară. Criticul literar Tudor Paladi a vorbit despre omul, poetul, prozatorul eseistul şi scriitorul I. Proca, un nume cunoscut în mediile literare, pentru că a dezghiocat ce a văzut în imagini literare, este o sagă, ce descrie momentele de adevăr ale vieţii noastre. Scrie ce vede şi ce aude, este un om de acasă. Această latură îl caracterizează. Îşi retraduce poezia sa din Eminescu, Blaga, Arghezi. În continuare Nina Slutu-Soroceanu, colega de breaslă a d-lui Proca a menţionat faptul că se desfăşoară un eveniment de mare importanţă, dar care putea să nu se întâmple din motivul, că el vizează calea de evoluare a unui scriitor. Deşi a rezistat, lui Ion Proca i-a fost imposibil să se conformeze cenzurii şi dictaturii comuniste, căci nu se încadra în cerinţele realismului socialist. Participarea sa la cartea de debut, o antologie „Şapte poeţi moldoveni” a fost foarte îngreuiată. A început să scrie mult mai târziu. S-a realizat ca poet şi scriitor prin carţile sale “Poiana cu heruvimi”, “La oină”, “Colonița Infinitului”, “Părinții”, “Ridicarea”, “Poienița verde”, “Pe un mugure de pământ”, “Prispe de sâmbătă seara”. Cartea „Cum avea să moară Stalin” este un mare succes. Scriitorul Gheorghe Postolachi a spus că reeşind din contextul cărţii, suntem învrednciţi cu de toate, iar principalul este, că avem în noi acea viţă de gospodari, care nu ne permite să lăsăm vatra şi să apucăm drumul pribegiei. Citind-o, te regăseşti în personajele ei, iar acest fapt denotă succesul pozitiv al cărţii. Desfăşurarea evenimentului a avut loc în Ziua de Dragobete, ziua, când dragobetele sărută fetele la români, iar dacă parafrazăm puţin acest sens, izvorul inspiraţiei pentru I. Proca a fost şi este soţia poetului Dorina Proca. Pe parcursul evenimentului a fost date citirii fragmente din carte, în lectura N. Caranfil şi P. Zavtoni, s-a cântat muzică frumoasă în interpretarea lui A. Botnaru, A. Latâşev, Gh. Afroni, s-au recitat poezii în lectura studenţilor şi elevilor.

4 thoughts on “Scriitorul de Colonița: Ion Proca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s