File din viaţa cărţilor – acţiuni de familiarizare şi cunoaştere cu imaginea şi conţinutul cărţilor


În luna februarie au fost convocate şi realizate o serie de acţiuni de informare şi cunoaştere a utilizatorilor cu colecţiile de documente a bibliotecii: cărţi, albume, partituri muzicale, CD-uri. Au avut loc mai multe lansări de carţi noi a autorilor basarabeni, contemporanii noştri, printre care „Cumpăna cucului” de Iulian Filip, „Cântecele, horele” şi „Înţeleptele cuvinte” de Gheorge Cutasevici, „Cum avea să moară Stalin” de Ion Proca. Au fost prezentate şi o serie de alte cărţi, care mai noi, care mai vechi, printre care „Teatrul” de I. Luca Caragiale, „Pagini alese” de Vasile Alecsandri, „Lumină de taină” (apărută în 2011 şi însoţită de CD) de Grigore Vieru, „Luna-i una” de Iulian Filip, „Poveşti cu Barbălungă” (apărută în 2011) de Ovidiu Creangă şi propusă spre lectură în cadrul programului Copiii Chişinăului citesc o carte. În cadrul activităţilor au fost prezente expoziţii tematice cu genericul „Vasile Alecsandri – poet, dramaturg şi om politic”, ”I. Luca Caragiale – scriitor al copiilor”, „Grigore Vieru – lumina noastră cea de taină”, „Îmi pare bine să ştiu, că ai vrea să mă ştii” (Iulian Filip), „Iubirea de aproape” (Gheorghe Cutasevici), „Scrieri de leac” (Ion Proca). De asemenea, au fost prezentate expoziţia de carte nouă din domeniul artei – muzică, pictură, arhitectură şi expoziţia publicaţiilor bibliografice a BM „B.P.Hasdeu” în legătură cu jubileul de 135 de ani de la înfiinţarea bibliotecii, care se va sărbători în luna octombrie.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s