Medalion literar-artistic „Vasile Alecsandri – poet, dramaturg şi om politic”


După o săptămână încordată de muncă, după orele de la şcoală, elevii au posibilitatea să-şi iee o pauză. Activând în diferite cluburi şi cenacluri în cadrul şcolii, pregătesc diferite programe artistice, victorine şi concursuri în baza cunoştinţelor căpătate. Limba şi literatura română este un izvor de inspiraţie bogat, un tărâm necuprins pentru a dezvolta aptitudinile artistice. Din şcoli şi gimnazii ale municipiului Chişinău au sosit elevi la bibliotecă pentru a-l omagia pe clasicul literaturii române Vaslie Alecsandri, una dintre marile personalităţi ale culturii române – poet, prozator, dramaturg, memorialist, diplomat. El este actual şi în zilele noastre, doar tot ce a scris şi a întreprins în secolul XIX Vasile Alecsandri esle la fel de modern astăzi. Liviu Rebreanu afirma, că nici în creaţia literară nu se face salturi. E o verigă între trecut şi viitor, îşi împlântă adânc rădăcinile în pământ ca să poată urca mai sus, spre cer. Se uită cu evlavie pioasă înapoi, spre a putea privi mai sigur înainte.

Capacitatea artistică extraordinară, diversitatea mijloacelor artistice, caracteristice genurilor şi speciilor literare pe care le-a cultivat, modelarea limbii conform dialectului vorbit au impus elevii să caute în imensa bogăţie literară a poetului secvenţe din proză şi poezia populară, legende şi teatru, din periodice şi postume, pentru a le readuce în scenă şi a ne delecta din plin de farmecul acestor măgăritare literare. S-a petrecut un adevărat spectacol artistico-literar, care a început prin audierea muzicii perioadei respective, (textele fiind ale poetului) scrise în legătură cu marele eveniment al Unirii şi deşteptării românilor. Rând pe rând, elevii de la şcoala nr. 59 au recitat poeziile „Hora unirii”, „Către români” care mai apoi s-a numit „Deşteptarea României”, „Ginta latină”, pastelurile „Sfârşitul toamnei”, „Oaspeţii primăverii”, „Cositul”… De elevii şcolii nr. 90 a fost interpretat cântecul despre Vasile Alecsandri (Vasile Alecsandri era renumit în Occident pentru activitatea sa literară, diplomatică şi publicistică; poezia sa „Ginta latină” a fost apreciată cu un premiu special de Uniunea Literaţilor din sudul Franţei sub conducerea poetului francez Mistral. Mai apoi, pe versurile francezului Carol Scrob şi muzica italianului Pietro Mezzetti a apărut cântecul „De la Dunăre la Sena sau Bardul de la Mirceşti”).

Meritul elevului Burduja Dumitru de la şcoala 90 constă în faptul, că a memorat această informaţie şi a adus-o la cunoştinţă semenilor săi. Au urmat apoi secvenţe din bine cunoscutele piese „Chiriţa în provincie”, „Chiriţa în Iaşi”, „Chiriţa în voiaju”, copiii fiind îmbrăcaţi în costume – imitaţie de epocă. În vorbirea scenică a persistat cu măiestrie limbajul folosit de Vasile Alecsandri în operele sale în care au evoluat elevii şcolii nr. 17. Din înţelepciunea populară au fost audiate înscenările despre personajul Pepelea, din nuvela „Sânzeana şi Pepelea”(Cuiul lui Pepelea) interpretate de elevii liceului „Toader Bubuiog”.

Într-un final au fost recitate şi versuri de dragoste, scrise de Vasile Alecsandri, apoi a urmat şi dansul „Valsul iubirii”, închinat iubitei poetului Elena Negri. Activitatea artistică, demonstrată exelent de către elevi este şi un mare merit al profesorilor, care , necătând la criza de timp, pe care o resimţim cu toţii astăzi, au decis fără ezitări să-i pregătească şi să-şi însoţească discipolii în zi de duminică, pentru a-i îndruma, prin intermediul bibliotecii, spre noi posibilităţi de alegere şi orientare în dezvoltarea personalităţii.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s