Succes prin generaţii


Valentina Tofaniuc – ex-directorul Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”

Orizontul imaginii pozitive al unei instituţii bibliotecare îl constituie prin definiţie, oamenii, personalităţi excepţionale, care prin modul lor de activitate au lăsat urme adânci în istoria bibliotecii. Numele lor servesc drept mod de învăţare şi de inspiraţie generaţiilor care vin prin ascensiune să îmbrăţişeze profesia de bibliotecar. Indiferent de situaţii, circumstanţe, vectorul orientării acestor oameni corespunde în permanenţă cu problemele timpului, dovedind erudiţie, ataşament profund faţă de aspiraţiile şi idealurile societăţii în care trăim. Criteriul de apreciere a acestui devotament poate fi doar valoarea umană, lăsată pe altarul cultural. Este greu de modelat construcţia unui destin, deoarece el atinge uneori coardele sensibile ale sufletului, dar nu putem, nu avem dreptul să trecem indiferenţi pe lângă el. Un nume bine cunoscut în lumea bibliotecară este Valentina Tofaniuc, ex directorul bibliotecii de ARTE. Provenind dintr-o veche familie de intelectuali din Chişinău, a fost martoră a reconstrucţiei oraşului postbelic, unde în pofida greutăţilor şi-a făcut studiile la Universitatea Pedagogică „I. Creangă”. Au urmat apoi ani buni de trai şi activitate departe de hotarele ţării, alături de familie. Aflându-se timp de 12 ani în Germania a lucrat în bibliotecile unităţilor militare în diverse locuri. Având şi predilecţie faţă de muzică, a dus faima culturii noastre pe aceste meleaguri, interpretând piese muzicale autohtone în cadrul unei orchestre de muzică de estradă în mai multe oraşe din această ţară. Meseria de bibliotecar a practicat-o şi în diferite regiuni ale fostei URSS. Reîntoarsă la baştină, a continuat să lucreze în acest domeniu, fiind angajată în filialele „Lermontov”, „Donici”, alegerea finală însă fiind biblioteca muzicală, cum se numea pe atunci filiala noastră. Sediul ei se afla la început în strada Trandafirilor, apoi s-a transferat în centrul oraşului, strada Negruzzi. Biblioteca, remarcându-se ca o instituţie specializată şi cu un număr din ce în ce mai mare de cititori, în scurt timp a fost nevoită să-şi schimbe iarăşi sediul, de astă dată în strada Grădinilor. Aceasta s-a întâmplat în 1985. Deşi clădirea, care urma să găzduiască biblioteca nu era predestinată pentru acest scop, totuşi, era un factor îmbucurător, luându-se în consideraţie, că edificiul era nou, în două nivele, dotat cu instalaţii moderne pentru acel timp. Din relatările d-nei Valentina, dar şi din informaţiile documentelor de atunci, păstrate de ea într-o ordine exemplară, se întrevede o muncă migăloasă, anevoiasă, umblatul pe la zeci de instanţe, pentru a dobândi certificatele necesare activităţii unei biblioteci publice.

Modestă din fire, d-na V.Tofaniuc puţin s-a referit la munca sa de 25 de ani de bibliotecar, ultimii 23 din ei lucrând în calitate de director. Zâmbetul sfios şi lucirea-i din ochi o trădează, doar toți aceşti ani îi reprezintă o bună parte din viaţa sa, un lung şir de dimineţi, începute cu un entuziasm (din spusele colegilor şi prietenilor) repetat, ori de câte ori era nevoie. Dar nici nu a mai fost o insistenţă din partea echipei de astăzi a bibliotecii pentru a afla mai multe informaţii. Doar le putem găsi în toate rapoartele şi planurile de activitate a instituţiei, an de an, aranjate şi păstrate cu grijă de către însăşi distinsa Doamnă. Sfârşitul anilor ’80 ai secolului trecut a fost o perioadă de maximă activitate pentru biblioteca muzicală, deoarece era unica instituţie care presta servicii muzicale. Studenţii învăţământului special ascultau muzică cu scopul de învăţare şi studiere a muzicii, biblioteca fiind dotată cu aparataj tehnic corespunzător. Sub conducerea dumneaei şi prin nemijlocita sa participare erau desfăşurate activităţi-model de promovare a artei, a picturii şi a muzicii cu diferite categorii de vârstă a utilizatorilor, activităţi, care şi astăzi inspiră bibliotecarii. În anii de renaştere naţională, biblioteca, sub conducerea ei, la fel ca şi alte filiale, a fost lideră în accepţionarea reformelor noi, de orientare a dezvoltării pe prim plan a culturii naţionale, promovănd valorile cultural-spirituale prin mari figuri de intelectuali, poeţi şi scriitori, compozitori și interpreţi, actori și dirijori din Republica Moldova – Ion Ungureanu, Maria Bieşu, Eugen Doga, Eugen Mamot, o pleadă întreagă de actori şi pictori tineri, folclorişti şi muzicieni. Tofaniuc a iniţiat, susţinut şi încurajat noi relaţii de colaborare cu centre culturale şi biblioteci din România, în rezultatul cărora biblioteca a achiziţionat un impunător număr de documente speciale în limba română: partituri muzicale, DVD-uri, CD-uri, carte românească de studiu în domeniul artelor. Au fost realizate programe culturale importante împreună cu colegii din ţara vecină România. Pentru îmbunătăţirea calităţii tematicii acestor activităţi, d-na V.Tofaniuc a susţinut cu brio şi programe de instruire în România, a participat şi la diverse training-uri în cadrul programelor naţionale de învăţare a ştiinţei biblioteconomice, fiind calificată cu titlul de bibliotecar-bibliograf. Meritul deosebit al Valentinei Tofaniuc în activitatea bibliotecară constă în faptul, că a ştiut să transforme Biblioteca de Arte într-un centru de cultură şi instruire în capitală la timpul respectiv, a ştiut să canalizeze activitatea echipei de bibliotecari în această direcţie, lăsând o urmă, o valoare umană importantă în istoria Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”. Cu ocazia unei file noi la şirul de ani, noi, bibliotecarii de astăzi, ne bucurăm, că o avem alături pe onorabila doamnă Valentina Tofaniuc, ne bucurăm de sfaturile ei şi încercăm prin binăvoința noastră să-i fim în preajmă, să apelăm la practica sa bogată, acumulată pe parcursul anilor, să o susţinem în toate momentele bune şi mai puţin bune, să-i dorim multă sănatate, dispoziţie bună şi încă multă inspiraţie, incitată de tot ceea ce e frumos în jurul nostru.

LA MULȚI ANI scumpă DOAMNĂ Valentina Tofaniuc!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s