Arta ex-librisului


Ce este ex-librisul? Valeriu Herţa, unul din creatorii de ex-libris din Republica Moldova, pictor grafician, membru al Uniunii Artiştilor Plastici spune, că este o marcă de proprietate aplicată de posesorul ei sub formă de: imagine grafică, iscălitură, autografă, sigiliu sau ştampilă. Cu alte cuvinte ex-librisul este un fel de formulă care identifică proprietarul unei cărţi, termenul tradus fiind “ad litteram”, însemnând “din cărţile mele” , “din biblioteca mea” . Istoricul şi bibliologul Cornelius Dima Drăgan, cu referire la ex-libris spune că este „un amplu dialog între artă şi document”, sub document subânţelegându-se cartea. Pentru artişti el este o formă mică, caligrafică sau filigrantă, de artă, prin care-şi exprimă viziunea lor asupra temei, pe care o transformă într-o idee creatoare, din care rezultă, de multe ori, chiar chintesenţa temei. Istoricii le consideră dovezi materiale despre o perioadă istorică, desăre o personalitate istorică. Pentru istoricii literari reprezintă surse de cercetare, dovezi despre istoria cărţii, vieţii unui colecţionar de carte, a unui scriitor sau a unei personalităţi. Pentru ei mottoul şi simbolul din compoziţia ex-librisului erau informaţii şi caracteristici ale personalităţii. Pentru bibliotecari reprezintă acte, documente de apartenenţă ale unei cărţi, a unei colecţii rare, care le adaugă valoare, câteodată inestimabilă. În prezent tot mai rar apar ex-librisuri, tot mai puţini artişti plastici îmbrăţişează acest den artistic. De vină sunt tehnologiile, care îndepărtează omul de carte. În Republica Moldova în ultimele două decenii s-a scris foarte puţin despre ex-libris, excepţie făcând doar patru titluri, editate în limba rusă în perioada 1976-1986. Biblioteca Minicipală „B.P.Hasdeu” susţine, suscită acest frumos dialog şi îl încurajează la existenţă prin organizarea concursurilor de ex-libris, prin promovarea acestei forme de artă şi implicarea câtor mai mulţi în acest dialog – pictori, scriitori, jurnalişti, bibliotecari şi utilizatori. Ea a fost prima instituţie bibliotecară care a organizat primul, de la 1989 încoace, concurs de ex-libris, consacrat celor 125 de ani ai bibliotecii, cu genericul Cartea. Biblioteca. Comunitatea. Mesajul acestui concurs, propus de BM a fost exprimat de participanţi în veritabile lucrări de artă. Filialele BM s-au ales din acest concurs cu insemnele ex-librisului, transformate în logo şi sigiliu, utilizându-le până în prezent.  Acest prim concurs de ex-libris a trezit un mare interes în   rândurile colaboratorilor bibliotecii BM şi ca rezultat, în anul 2007 s-a dat start unui nou concurs cu genericul Biblioteca Municipală “B.P.Hasdeu” – 130 de ani.  Concursul a adunat 35 de participanţi – artişti plastici şi studenţi de la Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă”. Acest eveniment,  important atât prin mesajul său, cât şi prin conţinutul său ca gen de artă a propulsat şi  ideea  de a  edita un volum aparte cu produsele ex-librisurilor, care conform regulamentului au rămas în patrimoniu  BM, în colecţiile speciale. Ca rezultat, a apărut volumul Creatori de es-libris basarabeni : mic dicţionar, aclătuit de BM “B.P.Hasdeu”. Cartea prezintă valoare prin faptul aprecierii ex-librisului ca un gen de artă important şi prin încercarea constituirii în evoluţie a lui în Republica Moldova. În paralel cu textul interesant, argumentat, cartea este însoţită de imagini şi de indicele autorilor, creatori de ex-libris din RM , printre care îi putem menţiona pe unii din ei: Ilie Bogdesco, Emil Childescu, Aurel Guţu, Isai Cârmu, Simion Zamşa, Valeriu Herţa, Alexandru Ermurache, Luminişa Ermurache, Elena Garştea, Aliona Samburic, Vasile Movileanu şi alţii. Anul 2012 este un an jubiliar pentru Biblioteca Naţională, se împlinesc 180 de ani de la înfiinţarea BNRM. Cu această ocazie instituţia lansează un Concurs Naţional de Ex-libris, care are drept scop de promovare a imaginii bibliotecii în societate, de orientre a artiştilor plastici, a studenţilor din instituţiile de învăţământ de profil, spre tematica legată de istoria, rolul şi importanţa acestui mare centru de cultură din ţara noastră în prag de jubileu. Biblioteca îşi propune să promoveze lucrările artiştilor prin editarea unui Catalog, produs al concursului, ce urmează a fi desfăşurat în 15 februarie curent.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s