Avem și vom avea nevoie de Eminescu și Vieru


Din vacanţa de iarnă elevii se reîntorc în şcoală în atmosferă spirituală, creată de semnificaţia datei omagiale a poetului Mihai Eminescu şi Grigore Vieru, unul prin naştere şi altul prin plecare la cele veşnice. Aceste zile sunt consfinţite la Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” prin muzică, artă plastică şi poezie, evenimente organizate şi desfăşurate de bibliotecari împreună cu personalităţi ale culturii, copii şi părinţi. La o distanţă egală de timp, în ianuarie, în sălile de bibliotecă se adună multă lume, deoarece anume spaţiul public al cărţii exprimă întocmai această stare de spirit. Avem nevoie de Mihai Eminescu, precum avem nevoie de Grigore Vieru. Sunt doi mari poeţi ai aceleiaşi limbi şi a poporului român. După cum se spune, Eminescu a fost cel mai mare poet din ciclul romanticilor, şi ultimul. Grigore Vieru, poetul nostru clasic contemporan se pare, a reînviat romantismul prin opera sa de dragoste şi iubire, prin devotamentul său faţă de valorile folclorice, faţă de roadele pământului, a copilăriei, a patriei, a limbii rmaterne. A rămas fidel în toate prin poezii, cântece, aforisme, luări de atitudine publicistice – o fiinţă întru Poezie. Criticul de artă Tudor Vianu în opera sa capitală „Arta prozatorilor români” a spus: “fără Eminescu am fi mai altfel, şi mai săraci…”, criticul Daniel Corbu, directorul Muzeului Literaturii române din Iaşi scrie recent despre Grigore Vieru… poet naţional şi popular, oracular-mesianic, dar şi un personaj fabulos, ale cărei energii s-au revărsat în şuvoaie, unul din rarii patrioţi ai acestor timpuri, dedicat patriei, neamului, limbii. Pentru a ne face cunoscută identitatea, trebuie să ne promovăm poeţii – mesagerii neamului. Elevii, vorbitori de limbă rusă din mai multe instituţii de învăţământ şi educaţie (Liceul Teatral Orăşenesc, Liceul teoretic „Kiril şi Metodiu”, Colegiul Politehnic, Grădiniţa nr. 25 „Floricica”) au participat împreună cu pedagogii şi părinţii în aceste zile semnificative în cadrul manifestaţiilor cultural-literare cu recitaluri de poezie şi proză, cu înscenări din poeme literare, au făcut cunoştinţă cu expoziţiile de carte şi de grafică, pregătite de instituţie. Au fost recitate poeziile „Dorinţa”, „Glossă”, „Cu mâine zilele ţi-adaugi”, au fost fredonate minunatele romanţe „Vezi, rândunelele se duc”, „Seara pe deal”. Poeta rusă Miroslava Metleaeva, critic literar şi jurnalistă are un merit deosebit în promovarea literaturii române şi în special cea din Basarabia. E bine să cunoşti mai multe limbi, spune dânsa, dar îndeosebi limba poporului băştinaş, limba română, care, prin opera lui Eminescu şi Vieru se caracterizează ca una foarte frumoasă, cu scriitori talentaţi, cunoscuţi în literatura universală. Am trecut personal prin această experienţă, îşi urmează gândul Miroslava Metleaeva, şi am descoperit o literatură extraordinară, cu poeţi contemporani (nemaivorbind de clasici) ca Constantin Cheianu, Nicolae Rusu, Ion Hadârcă, Dumitru Crudu şi mulţi alţii, deţinători ai premiilor literare de prestigiu din diferite ţări, creaţiile cărora sunt traduse şi publicate în culegeri, antologii din mari oraşe ale Rusiei, ca Moscova, Sankt-Peterburg, Omsk, din Kazahstan, oraşul Alma-Atâ, din România – Bucureşti, Ploieşti, Târgovişte, Brăila etc. Aici, la noi acasă trebuie să milităm pentru deschiderea mai multor edituri, care să contribuie la traducerea literaturii autohtone în mai multe limbi. Această problemă şi încă multe altele, ce ţin de actul de publicitare şi promovare a produselor creaţiei literare contează mult în identificarea noastră ca parte componentă a tezaurului universal literar.
În acest context menţionăm şi despre concursurile de poezie, realizate cu ocazia omagierii poeţilor M.Eminescu şi Gr.Vieru în fiecare an la bibliotecă.Vizibil, de la o ediţie la alta, aceste competiţii devin tot mai interesante, mai calitative prin modul de interpretare, înţelegere şi participare a doritorilor. Poezia/proza este simţită, trecută prin sinele declamatorului şi la modul cum este spusă/citită/recitată, ea dezvoltă aptitudini de performanţă în arta de expresie a sufletului de copil. Noi, maturii putem doar să-i încurajăm prin modestele noastre semne de atenţie. O surpriză plăcută a fost şi vizita celor mai mici cititori, preşcolarii, care în ziua de 18 ianuarie, zi, în care ne-a părăsit poetul Grigore Vieru, au venit la bibliotecă, ca să spună poezii scrise de el, să povestească despre el şi să citească împreună cu educatorul cărţile lui.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s