Cultura informaţională a utilizatorilor: abilităţi şi competenţe


Sondaj

Posibilitatea  de orientare în structura informaţională, regăsirea eficientă, corectă şi rapidă a sursei necesare implică un set de abilităţi şi competente, pe care trebuie să le posede utilizatorul unei biblioteci moderne. Bibliotecarul se prezintă ca un formator al acestor calităţi. Vă propunem un set de întrebări, pentru a Vă facilita răspunsurile.

Grupul ţintă: tineri, vârsta 16 – 25 ani. Mod de completare – prin încercuire / bifare

Sondaj: Cultura informaţională a utilizatorilor


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s