Lansarea biobibliografiei “Rapsodie teatrală: Paulina Zavtoni & Spiru Haret”


După cum bine ştim, o veche zicere populară ne învaţă, că toamna se numără bobocii.

Dacă o tălmăcim, înţelegem că numai după ce am muncit aproape tot anul, spre finele lui putem număra banul. În prima zi de decembrie la bibliotecă a fost lansată biobibliografia Paulinei Zavtoni, un exponent valoros al culturii naţionale, al învăţământului teatral-artistic din RM. Un cuvânt spus despre actriţa Paulina Zavtoni ne produce multă simpatie și emoţii plăcute. La această acţiune au participat invitaţi din lumea cuvântului scris, precum scriitorii Victor Ladaniuc, Claudia Partole, artista poporului Margareta Ivănuş şi compozitorul Igor Grosu, criticul de teatru Elena Hăbăşescu, studenţi şi profesori, reprezentanţi din breasla bibliotecară. Toţi vorbitorii şi-au expus opiniile despre neobosita muncă de creaţie a protagonistei timp de o viaţă şi aportul important al ei în dezvoltarea artei teatrale pe scena Teatrului „Luceafărul” timp de 40 de ani, a teatrelor din republică şi peste hotarele ei. Însă este de reţinut un moment din discursul criticului de teatru dna E. Hăbășescu, care spunea, că acum, în trecerea anilor, îşi dă bine seama despre acel fapt, că acest mare talent al actriţei n-a fost apreciat profesionist la timpul respectiv.

Să nu uităm faptul, că venim cu toţii dintr-o societate mutilată ideologic, cultural, unde valorile spirituale erau apreciate la comandă. Atunci rolul unui actor în scenă a fost negrăit de mare. Luceferiştii, necătând la stricţii şi restricţii, au dat dovadă de mult eroism, oamenii veneau la spectacolele lor pentru a savura din plăcerea cuvântului rostit, corect și expresiv. Dna Paulina Zavtoni a trebuit să muncească o viaţă întreagă, ca într-un sfârşit să-şi lanseze o biobibliografie. Astăzi avem o lansare a acestei lucrări, care va servi drept suport informaţional amplu pentru specialişti. Este o lucrare de sinteză a unei activităţi îndelungate la care au contribuit mai mulţi oameni, este un gest frumos cetăţenesc. Este necesar de a aprecia just munca depusă la elaborarea ei şi în primul rând a Paulina Zavtoni, care lasă pentru posteritate identitatea sa. Biobibliografia acestor doi mari reprezentanţi ai teatrului basarabean Paulina Zavtoni şi Spiru Haret este o lucrare de succes în teatrologia naţională contemporană. După cum spunea în continuare actriţa, ea a fost concepută mai înainte şi este meritul bibliotecarilor de la BM „B. P. Hasdeu” şi Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”, dar în parte aş vrea să mulţumesc Svetlanei Vizitiu, Nataliei Ciorbă şi Alionei Vîrlan pentru străduinţa lor în alcătuirea conţinutului lucrării şi a problemelor ce ţin de editarea ei. Manifestarea a fost însoţită de melodii în interpretarea M. Ivănuş, I. Grosu şi a studenţilor de la Colegiul de Construcţii, care au mai prezentat şi un recital poetic din creaţie proprie, piese muzicale cântate la chitară, toate consacrate ei. În încheiere a răsunat şi fireasca întrebare: ce rămâne după un actor?… Lacrimile, zâmbetul, sala de spectacol. Rămân sute de amintiri. După un actor rămâne chiar urma, sufletul lui. Şi cel mai de preţ lucru pentru acest actor este neuitarea.

Sala bibliotecii părea o sală de spectacole. Lansarea biobibliografiei s-a finalizat, în aulă a rămas Paulina Zavtoni cu o mică cărţulie în mână, pe obraji, din colţul ochilor i se prelingea o lacrimă…

2 thoughts on “Lansarea biobibliografiei “Rapsodie teatrală: Paulina Zavtoni & Spiru Haret”

  1. bmangher says:

    O ador pe Paulina Zavtoni! A fost și este una dintre cele mai stilate actrițe. Cîndva nu scăpam nici un spectacol la ”Luceafărul” unde erau ocupați Paulina Zavtoni și Spiru Haret. Am avut chiar și o prietenă din copilărie, care se mîndrea cu faptul, că seamănă cu dna Paulina.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s