Utilizatorii 2.0 în relaţie cu Biblioteca de Arte


Biblioteca de astăzi îşi extinde tot mai mult diapazonul activităţilor sale în spaţiul virtual. O experienţă interesantă în acest sens ne oferă Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” cu toate 30 filiale pe care le dirijează, care prin intermediul acestui spaţiu îşi plasează orientările sale şi conţinuturile de programă, liste de literatură, informaţii despre diverse evenimente, oameni de seamă, care contribuie la crearea imaginii pozitive a bibliotecii etc. Acestea sunt unele din aspectele Web 2.0. Utilizatorii noştri, din consumatori se transformă în formatori de informaţii; prin plasările care le fac, ei vin să completeze sursa de bază. Prin blogul/blogurile sale, prin reţelele de socializare biblioteca îi oferă utilizatorului această şansă. Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” vine în întâmpinarea acestor iniţiative. „O bibliotecă modernă poate fi constituită din toate blogurile, în special cele de socializare, unde poţi pătrunde în sufletul fiecăruia, acestea oferind o mină de aur unui scriitor, unui detectiv sau chiar unui avocat …” (Nadia, Maria Carmen. Biblioteca – între arşiţa izolării şi furtuna globalizării. În: Biblioteca. 2011, nr.4, pp.103-104). La solicitările unor utilizatori pe blogul bibliotecii sunt postate materiale tematice, ce conţin informaţii utile pentru persoanele interesate de domeniul studiului teatral, a artei plastice şi sperăm, că această listă va continua. Astfel D-na Elena Maţievschi, jurnalistă, critic de teatru vine să-şi împărtăşească cunoştinţele sale despre istoria constituirii teatrului naţional, despre formarea actorilor în cadrul acestui teatru, despre problemele cu care s-au confruntat în această perioadă, contribuind în aşa mod cu plasarea mai multor articole importante, ce ţin de domeniu. Recent, biblioteca a găzduit oaspeţi din România în legătură cu jubileul Chişinăului, după care au devenit şi utilizatorii bibliotecii, vizitând blogurile BM „B.P.Hasdeu” şi reţelele sociale, unde plasăm activitatea şi informaţiile noastre. D-na Constanţa Abălaşei-Donosă din oraşul Brăila, România, laureată a zeci de concursuri naţionale, care face grafică, pictează şi scrie cărţi de mai bine de trei decenii, vine cu un material interesant pentru a ne completa domeniul artei plastice cu noi figuri importante, ce îşi au originea de aici, de la noi, din Basarabia. Pe această cale şi cu această ocazie echipa Bibliotecii de Arte „T.Arghezi” mulţumeşte utilizatorilor săi prin contribuţia lor în completarea cu informaţii utile a blogului biblioart.wordpress.com . Vă propunem spre atenţiei dvs următorul material.

Prințul culorilor de apă

MIHAIL GAVRILOV

Decurând, am primit în dar un album de artă numit Un secol de arte frumoase în Moldova scos la ed. Art XXI, Iași, anul 2009. Autorul acestui album este crticul de artă Valentin Ciucă. L-am parcurs cu aleasă plăcere dar și curiozitate să citesc din comentariile domniei sale, fiindcă de fiecare dată acestea sunt făcute sub semnul bunei-credințe, pentru ceea ce se numește artă adevărată. Am întâlnit foarte multe nume cunoscute, însă m-am oprit asupra pictorului Mihail Gavrilov, de care-mi vorbea adesea fostul meu prof. de pictură Vespasian Lungu, uneori și Emilia Dumitrescu, dar și Ion Gâță, fiindcă îi fusese elev la Școala Populară de Artă, pe când acesta preda aici.

Distinsul critic Valentin Ciucă spune despre opera lui Mihail Gavrilov: „Distins cu Premiul Anastase Simu pentru pictura la Salonul Oficial din anul 1936, urmat de alte premii, pictorul Mihail Gavrilov, părea să urmeze o traiectorie de excepție. A lucrat mult și divers în spiritul vremii și al vremurilor. A făcut proiecte scenografice de costume însă toate acestea au pornit de la pictura în jurul căreia toate celelalte tehnici; acuarela, gravura, sau desenul în tuș au gravitat rezultate notabile. Gavrilov a fost un talent plural și convingător. Bun peisagist, prin toate peisajele făcute la Dunăre, în Vrancea sau la Curtea de Argeș, îl impune pe artist ca un observator foarte atent al peisajului dar și în temele compozițonale.

Mihail Gavrilov s-a născut pe data de 9 decembrie 1889 în orașul Ismail (Basarabia de azi ). Primele clase le face la Ismail, apoi la Vâlcov, unde tatăl său era numit director de școală. La vârsta de 21 de ani este încorporat în armată la Galați la Regimentul 3 Artilerie. În anul 1925 se căsătorește, însă cu pictura merge mai departe. Astfel în anul 1932, îl cunoaște pe colecționarul Hrandt Avachian cu care leagă o strânsă prietenie. În anul 1933 se împrietenește cu Sorin Manolescu și Gheorghe Naum În anul 1935 debutează la Salonul Oficial din București, participând apoi la toate expozițile la care este invitat, până în anul 1940, când Mihail Gavrilov părăsește Vâlcovul și se mută la București. Aici este găzduit de prietenul său Avachian.

În anul 1941 se stabilește la Brăila, unde o perioadă va fi găzdiut de prietenul său Sorin Manolescu. Din anul 1942 pănă în anul 1950 lucrează la diferite întreprinderi, ultima fiind Teatrul de Stat Maria Filotti, ca scenograf. În anul 1951 devine membru al U.A.R.P., Secția Grafică. Participă în continuare la expoziții. Din anul 1951, lucrează ca profesor la Școala Populară de Artă până în anul 1968, an în care artistul se stinge din viață în luna septembrie.

Mihail Gavrilov primește o educație aleasă încă din copilărie de la tatăl său, fiu de preot, care absolvă Institutul Pedagogic din Fedosia şi ajunge pofesor de matematică la Ismail .

Mihail Gavrilov atrage atenția celor din jur prin talentul său la desen și pentru felul cum modela lutul. Mișa începe să facă tot felul de lucrări primind mai mult curaj de la tatăl său, care-i cumpăra tot felul de scule pentru pictură. Vâlcovul, așezat pe Canalul Chilia din Delta Dunării, devine principalul reper pentru Mișa în a studia peisajul, subiect predilect în pictura sa. Îl pasionează în mod deosebit acuarela, gen de pictură care impune un ascuțit simț al observației, spontanietate, rapiditate și o foarte bună cunoaștere în a combina și a așeza pe hârtie culorile de apă.

Criticul de artă Ana Maria Harțuche, descrie opera lui Mihail Gavrilov astefel: peisajul lui Mihail Gavrilov, cel din Vâlcov, este construit cu mare corectitudine și siguranță. Primul plan este rezervat arhitecturii capricioase și rarefiate, în care sunt improvizate structuri unice în care este văzut acel peisaj. Știe să aplice și stăpânește destul de bine toate diferențele de griuri ale imaginii alb – negru, care dau senzația picturalității, a stăpânirii de sine, a raporturilor dintre umbră și lumină. Calitățile lucrărilor sale demonstrează că Mihail Gavrilov a avut un lung și temeinic exercițiu executat în anii din urmă și care pe bună dreptate putem spune cum a crezut el însuși – târziu am ajuns la o maturitate artistică .

Însuși Nicăpetre, marele sculptor brăilean, precum scrie în una din cărțile sale spune: eram fericit când Deadea Mișa = Mihail Gavrilov mă ia pe lângă el sprea a-l ajuta în munca. Am plecat să studiez sculptura la îndemnul lui Mihail Gavrilov. În orașlul Brăila M. Gavrilov a avut de-a lungul anilor multe expoziții de pictură. În fiecare lucrare se poate vedea cu ușurință sensibilitatea culorilor, frumusețea priveliștilor lacustre, poezia misterioasă a sălciilor sub care adâncea în spațiu bărcile cu pescari.

Afirmat ca pictor și grafician, Mihail Gavrilov, rămâne în mintea celor ce l-au cunoscut un artist dotat cu pictură, dar și cu dexterități diverse (îi plăcea muzica, având ureche muzicală).

Pe Mihail Gavrilov îl putem numi un mare acuarelist al Brăilei, precum pentru orașul Tulcea este Constantin Găvănea. Și unul și celălalt, prin imaginile plăsmuite în acuarelă devin inconfundabili prin arta lor, în contextul acuarelei românești.

Constanţa Abălaşei-Donosă

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s