Serviciile bibliotecii la dispoziţia tinerilor


Biblioteca încurajează în permanenţă orişice iniţiativă, mişcare, acţiune, ce au loc în societatea civilă prin organizarea de activităţi tematice. Săptămâna Tineretului, care a cuprins zilelle de 14-18 noiembrie au fost marcate prin mai multe semne de atenţie şi încurajare faţă de tineretul studios, viitorul şi speranţa oricărei comunităţi. Bibliotecarii au pus la dispoziţie expoziţii cu material tematic despre dreptul la informaţie, materiale selectate din presă, fotografii de la evenimente importante. A fost realizată o oră de lectură despre problemele care sunt prezente în societatea noastră, pentru asta recurgându-se la secvenţe din operele poeţilor clasici şi contemporani. Ca şi acum 100 de ani este actuală „Scrisoarea 3-a” a poetului Mihai Eminescu, care ne cheamă la conştientizarea realităţii pentru binele viitorului nostru, ca şi acum, în plin secol al XIX-lea, după cum scrie în „Istoria critică a românilor” marele cărturar B.P.Hasdeu, faptele de istorie socială şi politică sunt foarte adesea împletite cu fenomenele de limbă, completându-se şi explicându-se reciproc. Pe lângă multiplele probleme de existenţă materială, tânărul zilelor de azi se mai şi confruntă cu o insatsfacţie a vieţii spirituale şi în primul rând întrebările legate de mediul lingvistic. Actualmente, problema cea mai importantă a oricărei limbi este aceea a neologismului. Limba română se confruntă drastic cu asemenea elemente. Remediul acestei maladii poate fi revenirea la opera poetică a clasicilor şi a contemporanilor. Indiferent de vârstă, pentru cititorul nostru de astăzi imaginea poetului se asociază simbolic în primul rând cu numele lui Grigore Vieru. Generaţii întregi atât de cititori cât şi de poeţi şi-au format gustul pentru cuvântul poetic anume prin versul maestrului Vieru. Providenţa i-a fost de aşa natură, că la mijlocul anilor 60 apare ca un poet gata format, cu cărţi de o valoare incontestabilă, ce vine dintr-un spaţiu înstrăinat, mutilat ideologic, lingvistic şi cultural. Întoarcerea noastră, a tuturora la izvoarele primordiale ale literaturii, la lucrările lăsate de generaţia strălucitoare a anilor trecuţi ar desemna tematica şi perspectivele estetice şi civice, ar pune în valoarea sa adevărată rostul limbii române pentru vorbitorii ei. La această oră de lectură am revenit iarăşi la minunatul roman „Tema pentru acasă” scris de Nicolae Dabija, roman, care a adus un suflu nou, proaspăt în literatura românească din Basarabia. Un roman nou, dar cu o temă veche, durută pentru tot poporul nostru şi reactualizată cu atâta realitate, cu atâta retrăire sufletească de către autor – tema deportărilor în ţinuturile nestrămutatei Siberii. Deşi subiectul acesta este elucidat printr-o frecvenţă majoră de mijloace mass-media, evenimente şi acţiuni civice, totuşi, nu este spus încă ultimul cuvânt, şi probabil că nici nu va fi spus, or durererea pierderii umane este incomensurabil de mare pentru generaţiile care vin, este o tragedie, un genocid al neamului. Ora de lectură a luat sfârşit cu împrumutul a 10 exemplare a cărţii „Tema pentru acasă”.

Tinerii au nevoie de exprimare. Altfel nu se poate. Elanul tineresc se vede în tot ce fac: învaţământ, creaţie liberă, muncă, odihnă. Acest fapt vine să ni-l confirme şi expoziţia de pictură a studenţilor de la Colegiul de Artă Plastică „A.Plămădeală”. De Ziua Studenţilor Biblioteca a oferit spaţiu pentru expoziţionarea a peste 40 de lucrări de pictură exzecutate în ulei pe pânză, grafice şi sculpturi artistice în lemn. Este un rod al muncii lor, o expresie a sufletului tânăr, imprimat în culori şi idei. Tinerii nu sunt la prima lor încercare. Îndrumaţi de minunatul lor dascăl şi profesor de artă plastică Emil Cojocaru se expun deja în repetate rânduri la Biblioteca de Arte, au devenit şi prieteni buni a acestei instituţii. Prezentarea expoziţiei a fost precedată de o altă acţiune culturală Serata artistică „Clipa lui Loteanu”, care a adunat tineri din sfere de activitate diferite, liceeni, studenţi şi muncitori. Interesul comun i-a făcut să se regăsească în această zi (Ziua Studentului) la bibliotecă cu ocazia omagierii lui E.Loteanu, cineast de talie universală, regizor, scenarist şi poet. S-a vorbit despre viaţa şi opera marelui creator; invitaţii, actori ce au jucat roluri în filmele maestrului au remarcat unele momente interesante din perioada filmărilor. Au participat şi colegi de lucru a lui E.Loteanu, printre care Boris Movilă, ex.preşedinte a studioului „Moldova-film”, în prezent voluntar, Emil Cojocaru şi Oleg Delev, colegi de serviciu a cineastului, Dumitru Roman, doctor în drept, conferenţiar universitar, care practică acţiuni de voluntariat în domeniul artei universale, scriitorul Ion Proca, care a venit şi cu o prezentare de carte nouă, al cărei autor este: „O viaţă cât o moarte de lungă”. Cartea a fost concepută încă în timpul vieţii lui Emil Loteanu, autorul reuşind să-l intervieveze. Deasemenea pe paginile cărţii figurează şi interviuri interesante cu actriţa de film Svetlana Toma, actorul Mihai Volontir, date interesante despre activitatea teatrului naţional din perioada anilor 60, materiale culese din memoriile actorului Gheorghe Urschi despre personalităţi teatrale ca D.Caraciobanu, Ecaterina Malcoci ş.a. În încheere moderatoarea evenimentului a anunţat participanţii despre faptul, că cinematograful „Patria” a fost redenumit în memoria maestrului – cinematograful „Emil Loteanu”, iar în scuarul lui a fost dezvelit bustul lui.

Biblioteca este un mediu benefic pentru activitatea tinerilor în cluburile pe interese. În cadrul clubului „Altair” a fost organizată o discuţie la tema „Tinerii – voluntarii bibliotecii”. S-au pus accentele pe rolul şi importanţa lucrului de voluntariat, prestată de tineri pentru comunitatea noastră. Un segment al acestei comunităţi este şi biblioteca, care prin activitatea sa ajută şi contribuie la soluţionarea problemelor cu care ne confruntăm, una dintre ele fiind incluziunea persoanelor cu disabilităţi în societate. Unele din aceste persoane au devenit membrii clubului literar, muzical-artistic „Altair”, unde pot liber să-şi manifeste aspiraţiile. Clubul doritorilor din „Astroclub Moldova” de Ziua Studenţilor au organizat o lecţie interactivă cu deplasare într-un turneu turistic în direcţia sud pentru observaţii, obiectul de studiu fiind cerul înstelat.

În aceste zile au fost realizate şi alte acţiuni extramuros pentru tinerii, cu scopul promovării colecţiilor bibliotecii şi în special, ediţii noi din domeniul istorie şi artă plastică.

Anastasia Moldovanu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s