Universul teatral păpuşeresc şi inconvenienţele lui vital-creative


Nu putem spune că ar fi lipsiţi copiii noştri de frumuseţea şi beneficiile artei teatrale. Teatrul „Licurici” de 65 de ani oferă repertorii elitare, lăsîndu-i entuziasmaţi şi pe părinţi sau bunei. Teatrul „Guguţă” de asemenea are o grijă deosebită pentru spectatorii săi, mici şi mari. Realizează spectacole bune şi foarte bune. Ambele teatre chişinăuene din … Continue reading Universul teatral păpuşeresc şi inconvenienţele lui vital-creative

Роспись ткани в технике батик


Искусство – это не поверхностное занятие и не удовольствие для немногих, оно представляет собой нечто существенное в жизни каждого Настоящей публикацией Библиотека искусств открывает цикл статей об отдельных видах декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное искусство – это область декоративного искусства, предусматривающая создание художественных изделий, имеющих практическое значение в общественном и частном быту, и художественная обработка утилитарных предметов … Continue reading Роспись ткани в технике батик