Prezentare de carte “Diavolul este politic corect” de Savatie Baştovoi


Acţiunile culturale de lectură care se petrec în cadrul diferitor programe instituţionale au un impact pozitiv asupra membrilor comunităţii însăşi prin tenta lor de culturalizare. Ele sunt pentru noi acea moştenire culturală la care au contribuit, fiecare la timpul lui şi marii noştri clasicii G.Asachi, M. Kogălniceanu. I. L .Caragiale, B. P. Hasdeu, M .Eminescu. Ele aduc lumină, învăţătură şi educaţie în viaţa noastră de toate zilele. BM „B.P.Hasdeu”, un stâlp al luminii şi înţelepciunii basarabenilor a intervenit în viaţa culturală a Chişinăului cu un nou program amplu de lectură „Chişinăul citeşte o carte” care se desfăşoară anual şi cuprinde toată societatea civilă a comunităţii în realizarea lecturii publice, colective. La Biblioteca de Arte „T.Arghezi” obiectul discuţiei literare în luna iulie a fost cartea ieromonahului, preotului Savatie Baştovoi editată în 2010 la editura Cathisma. Deşi nu este la prima sa carte, totuşi, autorul este un nume nou în literatura română. Prezentarea acestei cărţi nu ar fi completă fără o scurtă istorie a apariţiei ei. Motivul care l-a îndemnat pe autor să editeze aceast roman a fost ca o replică la lucrarea „Viitorul vieţii” apărută la Paris în an.1991, în care unul din autorii ei, socialistul Jacques Attali înaintează şi pledează pentru ideea eutanasierii ca un instrument esenţial al societăţii noastre viitoare, adică omul ajuns la vârsta de 60-65 de ani trebuie să fie etanausiat pentru ca din moment ce el nu mai poate produce bunuri, întreţinerea lui costă prea mult societatea.

Conţinutul romanului este unul de origine fantastă, închipuită de autor, dar are ca reper şi unele utopii sau fantezii, care bântuie în lume şi bagă spaimele în societate, precum că ea ar fi condusă din umbră de anumite forţe oculte.

Scopul romanului este scoaterea în evidenţă a acestor absurdităţi, întreţinute artificial de unele fobii. Cercetând minuţios problemele contemporane cu care se confruntă societatea actuală autorul romanului invocă un avertisment despre eventualele pericole care ameninţă lumea.

La prezentarea cărţii au luat parte doritori şi utilizatori ai bibliotecii. Însu-şi titlul romanului a solicitat atenţia multor participanţi. Tematica creştină capătă din ce în ce teren în societatea noastră din mai multe motive. Frământările şi discuţiile la acestă temă între diferite curente cu tendinţe religioase din comunitatea noastră, adoptarea şi abrogarea de vechi şi noi legi în cadrul forului legislativ al ţării, revizuirea legii despre predarea religiei în şcoală şi încă multe altele nu pot să treacă pe lângă noi pur şi simplu. Discuţia a generat o serie de întrebări, dintre care au fost despre creaţia literară a lui Savatie Baştovoi, despre tema credinţei în genere, despre moştenirea credinţei poporului nostru, despre reacţia basarabenilor la Legea cultelor şi adoptarea islamului în Moldova.

Anastasia Moldovanu, bibliotecar principal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s