Familia – pilon vital, esenţial şi universal al societăţii umane


Deja a trecut evenimentul Ziua Familiei, dar ea este tot ce contează în viaţa noastră. Cu această ocazie Biblioteca de Arte a organizată o masă rotundă pe tema Importanţa formării familiei. La realizarea acestei discuţii au fost invitaţi beneficiarii Centrului postinstituţional „Vatra”. Instituţiile de acest gen au scopul de a acorda asistenţă, reabilitare şi integrare socială şi profesională, educare a calităţilor de cetăţean activ şi responsabilitate  copiilor şi tinerilor orfani sau rămaşi fără ocrotire părintească. Prin implicarea  membrilor Centrului la evenimentul  Ziua Familiei dorim să scoatem în evidenţă problemele majore cu care se confruntă comunitatea.

Un centru postinstituţional înseamnă copii, adolescenţi şi tineri, care după terminarea şcolii, fiind privaţi de o familie sau un acoperiş de asupra capului se pomenesc în stradă. Scopul acţiunii a fost informarea acestor persoane vulnerabile despre importanţa formării unei familii sănătoase. Cu evidentă recunoştinţă,  în aşteptarea unor momente pozitive, beneficiarii sau inclus timizi şi nehotărâţi în discuţii, încurajaţi fiind de psihologul Centrului Ion Pelin şi pedagogul Andriana Zaslaveţ. Managerul instituţiei D-na Tamara Pisarenco a analizat în linii generale starea dificilă în care se află Centrul şi diversele întrebări cu care se confruntă  beneficiarii, întrebări, ce solicită rezolvare neamânată. Iniţiativa bibliotecii de a informa tinerii în luarea unor decizii importante în viaţă precum este familia a fost salutată de administraţia instituţiei date şi de alte persoane implicate în procesul educativ a tinerei generaţii. A fost prezentată o expoziţie tematică a noilor ediţii, materiale video despre relaţiile conjugale şi întemeerea unei familii, naşterea unui copil în familiile defavorizate ş.a.  Discuţii aprinse au generat şi unele abordări de subiecte la temă propusă de A. Zaslaveţ, care deja a pregătit şi un studiu de cercetare în domeniu fiind angajată în câmpul muncii la acest Centru. În încheere aş vrea să solicit implicarea mai activă a colegilor noştri în organizarea acţiunilor de acest gen.

Anastasia Moldovanu, bibliotecar principal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s