E bine să ştim că…


Bogăţia unei biblioteci îl constituie fondul de documente, reprezentat printr-o gamă variată de cărţi, albume, publicaţii seriale, muzică tipărită, surse audio-video. Viabilitatea lui constă în modul de valorificare, ce implică direct activitatea bibliotecarilor. Autenticitatea unei cărţi depinde de perspicacitatea şi perseverenţa noastră, adică de modul cum ştim s-o valorificăm. O carte veche poate să devină una importantă, dacă o exploatăm la momentul potrivit şi la tema potrivită şi invers, o carte nouă poate să devină una învechită, dacă este lăsată uitării. Fondul de carte a Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” este compus dintr-o gamă largă de documente inedite, referitor la studiul artei universale, naţionale, teoria artei, muzică, arhitectură, pictură, grafică, teatru şi cinema. La dispoziţia utilizatorului sunt propuse cărţi, albume cu reproducţii ale lucrărilor marilor pictori, enciclopedii de artă, almanahuri culturale, peste 27 mii de documente de muzică tipărită, CD şi DVD-romuri. Un loc aparte îl ocupă discurile de vinil, documente depăşite de trecerea timpului, dar care la mijlocul secolului XX au produs o revoluţie adevărată în industria muzicii. Pe atunci cititorul, în speranţa audierii unei muzici performante, făceau rând la biblioteca noastră. După spusele lor, aceasta era unica bibliotecă în Chişinău, care punea la dispoziţia melomanilor discurile de vinil. Deşi depăşite (dar nici de cum învechite), discurile de vinil au unele proprietăţi, superioare celor contemporane, fiind însoţite de informaţie consistentă la temă şi având un termen de valabilitate mult mai mare. Ele fac parte din patrimoniul cultural al bibliotecii şi constituie o rezervă de necontestat după importanţa lor. Sunt valorificate în cadrul acţiunilor culturale şi solicitate (încă) de utilizatori. Periodic colecţia bibliotecii se îmbogăţeşte, primind achiziţii noi atât de la donatori, cât şi de la Departamentul Achiziţii. Pe parcursul anului 2010 în repetate rânduri biblioteca a primit colecţii de noi documente. Fiind antrenaţi în activitatea parteneriatului public privat, au fost primite o serie de reviste internaţionale din domeniul picturii, muzicii clasice, rock, folk, jezz, ştiinţei, filmului, teatrului, fotografiei etc. Departamentul de asemenea, a completat domeniul artei universale cu o serie de cărţi noi, bogat ilustrate, incitante şi cu informaţii ultramoderne în arhitectură, design, grafică, pictură, pictură murală, fotografie, despre teatru şi teoria teatrului, despre dimensiuni şi teoria umbrei.

Vă propunem atenţiei D-stră, dragi utilizatori, o expoziţie virtuală „INTRĂRI NOI: decembrie, 2010” a cărţilor din domeniul artei din seria ediţiilor recent primite la bibliotecă.

Dar pentru o informaţie mai detaliată despre noile intrări, Vă invităm la bibliotecă, pentru a putea face cunoştinţă cu expoziţiile de carte nouă, cu diverse expoziţii tematice şi prioritare, consacrate multitudinii de evenimente culturale, care vor avea loc pe parcursul anului 2011.

Anastasia Moldovanu, bibliotecar principal

Natalia Ciorbă, şef oficiu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s