Dialog cu tinerii: despre tineri şi pentru tineri


Fiecare lună a anului calendaristic îşi are specificul său. Luna noiembrie este caracterizată prin Ziua Tinerilor, motiv, care a avut un ecou puternic în toate manifestaţiile culturale a comunităţii, realizate în această perioadă de timp. La Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” au fost petrecute un set de acţiuni împreună cu tinerii de la diferite structuri de învăţământ şi tineri angajaţi în câmpul muncii. Momentul surpriză a fost, că nu noi, bibliotecarii le-am planificat din timp, dar solicitanţii au fost acei, care erau în căutare de un spaţiul de socializare al dialogului viu, unde ar putea să se adune, să-şi prezinte cu prisosinţă ceea ce au mai bun, să dialogheze şi, de ce nu, să se informeze despre problemele interesate. Astfel a fost realizat un vernisaj cu o Lansare de expoziţie de pictură a studenţilor de la Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (40 de lucrări), ghidaţi de profesorul Emil Cojocaru, pictor, grafician, membru A UAP. În acest context a fost binevenită prezentarea unei lecţii bibliografice cu genericul „Enciclopediile on-line – sursă de cunoaştere a Artelor Vizuale”, pregătită minuţios de către bibliotecara Natalia Ciorbă. Scopul lecţiei este orientarea în spaţiul virtual pentru identificarea sursei necesare din arsenalul imens de informaţii despre artele vizuale. Lecţia dată a surprins nu numai studenţii. A fost o informaţie utilă şi pentru invitaţi, oameni de creaţie, care au solicitat adrese şi detalii în folosirea şi aplicarea lor. La activitate au participat Iurie Platon, persoană notorie în arta plastică basarabeană, care a câştigat concursul pentru monumentul victimelor stalinismului, pe care primăria Chişinăului vrea să-l ridice în faţa Gării Feroviare. Deasemenea Iurie Platon este primul artist plastic din Moldova, care şi-a expus lucrările sale în Galeria Clubului de Arte a Consiliului Europei. A fost prezent în sală şi compozitorul Anatolie Mâtcu, un fidel cititor al Bibliotecii de Arte încă de la mijlocul anilor 70 ai sec. trecut, care a venit să le vorbească studenţilor despre muzica veche medievală basarabeană şi cum poate ea să fie interpretată la chitara clasică. Au fost şi alţi membri de la Uniunea Artiştilor Plastici, care, deşi la o vărstă înaintată, (Ion Sfeclă, cel mai bun acuarelist la vremea respectivă) au deschis multe momente din istoria dezvoltării artei plastice naţionale.

Masă rotundă “Eminescu necunoscut – cunoscut de toţi: sinteze şi abordări”

Lansare de CD “Basarabia”, “Ştefan cel Mare”

Oameni de creaţie ca scriitorul Vlad Zbârciog, autoarea, compozitoarea şi interpreta Liuba-Drăgostiţa Bujor, actorul Sandu Aristin Cupcea, regizorul Silviu Fusu şi Ion Ciuciuma au asistat la masa rotundă cu genericul “Eminescu necunoscut – cunoscut de toţi: sinteze şi abordări” convocată de studenţii de la Colegiul de Transporturi. Parte componentă a activităţii au fost prezentarea expoziţiei de carte cu opera marelui poet Mihai Eminescu (16 cărţi), vizionarea filmului “Mihai Eminescu” (suport fizic CD-rom) şi lansarea de CD (2) în primă audiţie a D-nei L. Bujor “Basarabia” şi “Ştefan cel Mare”. În discursurile rostite s-a simţit acel patriotism, despre care ne vorbea M. Eminescu, despre originea etnică şi istoria identităţii în teritoriul geografic concret, să fim demni de cultura noastră, de neam şi de ţară, să ne respectăm limba română, să contribuim la dezvoltarea ei. În asta şi constă patriotismul tinerilor din ziua de azi: să ne cunoaştem istoria şi să pledăm pentru ea, să conştientizăm procesul alegerilor într-o ţara democratică, precum o avem şi… să fim în stare să dăruim câte o poveste celor mai trişti ca noi. Recitalul poetic şi muzical au emoţionat participanţii, lăsând impresiile să se facă auzite.

Anastasia Moldovanu, bibliotecar principal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s