Evenimente inedite în istoria Bibliotecii de Arte “Tudor Arghezi”


Anul 2010 pentru Biblioteca de Arte “T. Arghezi” este marcat prin două mari evenimente importante. La 29 mai instituția a fost redenumită în Filiala de Arte “T. Arghezi”, iar la 24 august s-au împlinit 25 de ani de activitate în cadrul Bibliotecii Municipale “B.P.Hasdeu”. De fapt istoria apariției bibliotecii este cu mult mai înainte, încă din anul 1964, statutul ei de activitate fiindu-i racordat la necesitățile timpului. De ce instituția a primit numele scriitorului român Tudor Arghezi? Dacă e să o spunem la modul direct, atunci e firesc să ne întrebăm: oare puțini reprezentanți ai artei naționale sunt în arealul nostru basarabean numele cărora ar fi demn pentru a-l purta acest locaș cultural? Arta, după cum știm este domeniul cel mai vast, iar diversificările ei nu sunt strict delimitate, ci se intercalează, se completează și se șlefuiesc până la strălucire, formănd o armonie de valori umane. Așa e și opera lui T. Arghezi, care este asemuit ca imediat următorul, ce vine după universalitatea lui M. Eminescu, care îmbină cu o măiestrie desăvârșită arta scrisului cu pictura și desenul. El are un vădit talent către ambele. Despre această preocupare a poetului vine să ne confirme și Mitzura Arghezi, fiica sa, care spune că el a ezitat între poezie și pictură numai datorită faptului, că materialele de care necesită pictorul sunt cu mult mai costisitoare, decât cele trebuincioase unui poet. Opera lui Tudor Arghezi reprezintă un lung moment din istoria poporului nostru… este roman, european și universal. Relația dintre poezie și pictură, sau mai larg, dintre cuvânt și forma plastică este una străveche, încât discuțiile sunt de prisos. Aproape toți poeții de avangardă de până la noi și din timpurile noastre au fost și sunt buni desenatori. În această ordine de idei revin în memoria noastră mai multe nume, precum este cel al marelui poet și scriitor al literaturii clasice ruse A. Pușkin, marele nostru classic Mihai Eminescu, scriitorul și desenatorul francez Antonin Artaud, belgianul , poet , scriitor și pictor Henri Michaux, scriitorul roman Fănuș Neagu. Contemporanul nostru Iulian Filip în parallel cu opera de creație face pictură și grafică, lansându-se în cadrul diferitor expoziții de gen și deține Mențiunea de maestru în arte. Prin urmare, T. Arghezi nu este nici primul, nici ultimul scriitor, poet care desenează și pictează în parallel cu scrisul. Din contra, el se înscrie într-o mare tradiție universală. Valoarea absolută a lui Arghezi constă în performanța sa individuală, adică în capacitatea lui de a se exprima în limbaje diferite. Acest moment în considerațiunea noastră merită studiat în profunzime și în detaliu. În creația artistului nu avem de-a face cu două existențe separate și nici două existențe ce se completează din când în când. Cele două crează un univers unic. În acest context nu se poate spune despre un blocaj creativ, dar despre o trecere permanentă de la un limbaj de exprimare la altul, de la o artă la alta în căutarea realului. Acest subiect consistent a fost determinatoriu asupra numelui Tudor Arghezi, purtat de Biblioteca de Arte din Chișinău. În timp, raportul dintre pictura sa și publicul au devenit mai pronunțate, deoarece, după cum se exprimă chiar dânsul ”…într-un spațiu cît o pagină de carte, se încrucișează instinctele, pasiunile, tulburările și sensibilitățile simțirii…” Lucrarea “Pensula și dalta” vine să ne confirme spusele. Actualitatea operei lui se resimte puternic în societatea noastră, fiind un militant neobosit al sfințeniei și curățeniei limbii române, care, cu regret, aceste calificative sunt supuse îndoielii din cauza confruntărilor politice. Preluând numele de Biblioteca de Arte “T. Arghezi” în cadrul Programului Săptămâna Ușilor Deschise, instituția noastră își propune obiective noi în activitatea sa în ceea ce privește studiul profund al operei argheziene pentru doritori și interesați de tematica dată. In acest scop echipa bibliotecii a elaborat mai multe materiale, printre care lista bibliografică a operei integrale a poetului și despre viața și   activitatea lui, expoziții de carte tradiționale și virtuale, expoziții de grafică tradiționale și virtuale cu lucrări ale maestrului.

În biografia marelui cărturar şi artist sînt unele momente, ce ne intrigă curiozitatea. Pe parcursul vieţii sale, devenind un scriitor de faimă, totuşi, debutul liteterar şi-l începe la aproape 50 de ani. Referitor la această poziţie Arghezi scria: ”Mi se pare că secretul ca să-ţi rămîie condeiul tînăr, e să debutezi toată viaţa şi în toate zilele”. A avut o vastă activitatea publicistică la mai toate publicaţiile de cultură ale vremii. Meseria de gazetar n-a părăsit-o nici în cele mai grele timpuri, revenind la ea iar şi iar, continuând , în acelaşi timp publicarea de noi volume, care până la sfârşitul vieţii sale au rotungit cifra de 43 de volume. Preţuia cartea la justa-i valoare., despre care scria: “Ce este o carte? O trebuinţă de singurătate a omului neliniştit şi curios, însuşirile insului militant. Înainte de a deveni o filosofică amărăciune, cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gînduri şi frumuseţe”. A fost şi este răsplătit cu dragoste şi simpatie de către admiratorii săi, în timpul vieţii a fost decernat cu multe premii şi medale naţionale şi internaţionale, a fost membru al Academiilor de Ştiinţe şi Arte din mai multe ţări. G.Călinescu spunea despre el “Tudor Arghezi e ceea ce se numeşte un plastic şi totuşi lirica sa e celest euforică, e un săgetător nemilos a cărui coardă de arc răsună prelung şi dulce prin păduri… Tudor Arghezi nu umblă după umbre, însă viziunile lui fiind concrete şi solide fac ele însele umbrele necesare oricărei poezii”.

Anastasia Moldovanu, şef oficiu

Natalia Ciorbă, şef oficiu

One thought on “Evenimente inedite în istoria Bibliotecii de Arte “Tudor Arghezi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s