O seară de creaţie la Biblioteca de Arte


Serată de creaţie a pictorului Ion Morărerscu, doctor în studiul artelor, profesor la Catedra de pictură a Facultăţii de Arte Plastice şi Design al UPS „Creangă” din Chişinău

Un artist deosebit de talentat, care acţionează cu aceeaşi sigurantă în domeniul picturii şi picturii de gen, graficii (desen, gravura, grafica de carte), sculpturii. Structura lui fizică îi trădează caracterul ambiţios şi înclinat spre o muncă cu abnegaţie. Cu două-trei trăsături de penel exprimă în tablou o paletă enormă de sentimente si, viceversa, nu se zgârceşte la nuanţe cromatice. Inspiraţia îi vine din copilăria de la Butuceni, judeţul Orhei şi rămâne magia care i-a umplut viaţa cu căldură şi culori. Meseria de artist îl face să fie mereu în căutarea interiorului a tot ce-l înconjoară, al treile-a ochi, după cum se exprimă însuşi d. Morărescu. Pictura lui este poezia tăcută, care tinde spre apropierea către ceva, dar ajunsă la destinaţie, trebuie să o ia de la început…la fiecare vârstă apropierea are loc într-un alt mod, pentru că misiunea pictorului este aceea de a gândi mereu, a intra în sufletele şi inimile oamenilor, în casele lor, pentru a-i învăţa pe ei şi pe copiii lor să perceapă frumosul şi să crească în spiritul bucuriei culorilor. Poate că în asta şi constă magia lucrărilor artistului: au darul de a surprinde firescul fără ocolişuri. Observatorul este pus direct în faţa adevărului iar culorile vin să-l împlinească. Pictorul posedă cele mai de preţ însuşiri: pătrunderea sufletului uman, putinţa de a infăţişa omul în acţiune, îndrăzneala de a găsi mereu expresia adecvată şi de a folosi mijloacele tehnice cele mai proprii artei preferate de el cu atâta frământare şi pasiune, egalate de inteligenţă şi gust. Cam în aşa mod ar fi posibil să vorbim despre omul Ion Morărescu. La întâlnirea cu liceenii şi studenţii Domnia Sa a venit, după cum îi este firea, încărcat de emoţii şi frămîntări sufleteşti. Probabil, că gîndurile îi erau îndreptate spre aceşti tineri, cum şi în ce mod să le atingă coardele sensibile, să se facă înţeles în faţa lor. Activitatea s-a început cu un mic discurs al invitatului despre artă, despre imaginea lui faţă de univers şi despre condiţiile de existenţă a fiinţei umane, care se sprigină pe trei piloni: religia, ştiinţa şi arta. Prin artă omul iese în univers. Pictura mea, mărturiseşte autorul, are rădăcini de la Orheiul Vechi, de la satul de baştină şi conţine elementele culturii tradiţionale populare. Ea reprezintă pentru mine o expresie, spune dânsul, o stare de suflet retrăită şi tpansmisă la nivelul de percepţie a fiecăruia dintre noi. Artistul, luat fiecare în parte, se naşte cu seminţele lui şi este dator să le apere de focul vieţii, să le semene cu grijă, să le ude, să rupă buruienile din jurul lor, să le aştepte rodul şi să le aleagă cu grijă . Ceea ce-i învaţă pe discipolii săi nu este o taină personală, este ceva, ce vine din secole. În primii ani de studii este greu pentru studenţi, apoi treptat încep să perceapă fenomenul picturii. În acest caz mie îmi revine rolul de observator şi de povăţuitor.

La întâlnirea de astăzi d-l Ion Morărescu a fost însoţit de Olesea Enachi-Botnaru, o discipolă a sa, care absolvând Facultatea de Arte Plastice şi Design a UPS “Ion Creangă”, profesează în prezent la Colegiul de Construcţii la disciplinele Istoria Artelor şi Arta Plastică. Pictura pentru tânăra profesoară şi pictoriţă este totul, iar tonalitatea lucrărilor ei se datorează vârstei. Nu pot trăi fără un spaţiu de natură, mărturiseşte Olesea ascultătorilor săi, şi simt în mine acea forţă, care mă face să pictez orice fenomen al naturii, indiferent de anotimpul anului. Mă impresionează culorile şi frumuseţea lor. Fără culoare e imposibil să activez. Lucrările mele trec prin simţurile mele şi mă fac să anticipez finalul lor. De la început simţeam o teamă, care mă împiedica să văd lucrarea dusă până la capăt. Acum am depăşit starea de incertitudine, parcă vine totul de la sine, îşi împărtăşă sugestiile sale Olesea. Pictez din dorinţă şi din impresiile, pe care le primesc din totul ce mă înconjoară, din frumuseţea florilor, care de fiecare dată le văd în alte culori, pictez la natură şi doar despre natură. Aceasta şi este explicaţia, că lucrările Dumneaei impresionează ochiul în libera lui contemplare şi produce senzaţii calde şi plăcute, privindu-le. Pictoriţa Olesea Enachi-Botnaru cu aceleaşi posibilităţi de esenţializare, abordeaza genurille, cum ar fi pictura (tehnica în acuarelă, în ulei pe pănză,acril) grafica, natura statică, peisaj. Spusele de mai sus vine să le confirme prezentarea a două CD-uri şi derularea lor, ce conţin fragmente din creaţia vastă a lui Ion Morărescu , membru a Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova şi a stagiarului Uniunii Olesea Enachi-Botnaru. CD-urile anterior au fost demonstrate şi în cadrul “Art Atelierului” – emisiune televizată, realizată de canalul Moldova 1.

Deasemenea au fost vizionate şi alte materiale despre creaţia maestrului. Cu ajutorul imaginaţiei, dar şi prin folosirea diferitor materiale şi tehnici se pot căpăta diferite obiecte de artă. Bunăoară, prin folosirea rămăşiţelor din natură, se pot căpăta monumente de sculptură, lucrări frumoase se primesc şi prin folosirea vopselelor de acril. Reuşita tablourilor de genul pictură în ulei – nud necesită chiar şi transpunerea însăşi a autorului în diferite ipostaze pentru a vedea şi realiza lucrări frumoase despre lumea animală, peşti, oameni, flori, redate printr-o exspresie, pornită din imaginaţia căpătată. Domeniul Grafică, realizat prin tehnica de pastel(cretă) şi acuarelă, presupune un mod de căutare destul de complicat. Acest moment, D-l I.Morărescu îl lămureşte printr-un exzemplu clasic. Renumitul Pablo Picasso a fost în măsură să reproducă transpunerea creerului uman şi şă redee vizual, prin opera sa de artă acel fapt, că Adolf Hitler a avut capacitatea să-i facă soldaţi pe multe milioane de oameni (inclusiv şi oamenii de artă). În încheere artistul a spus, că se află mereu în căutare, dar pentru a primi răspunsurile este necesar să se debaraseze de toate steriotipurile, pentru a primi libertatea deplină în gândurile şi imaginaţia sa.

Născut la 20 martie, 1956,în satul Butuceni, judeţul Orhei, Ion Morarescu şi-a făcut studiile la Scoala Republicana de Arte Plastice “A.Plamadeala “Chisinau.(1971-1976 ), continuând apoi învăţătura sa la Facultatea de grafica si pictura a UPS “Ion Creanga” din Chisinau (1980-1985). Din anul 1989 este lector superior la catedra de pictura a facultatii de Arte Plastice si Design a universitatii UPS” Ion Creanga”, iar din anul 1991 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) din Moldova. În creaţia sa de pictor evoluiază cu lucrări personale la diferite forumuri şi întruniri tematice atât în ţară, cât şi peste hotarele ei.
Expozitii:
1989-1992 – participant la toate expoziţiile din republică si de peste hotare,
organizate de UAP din Moldova.
1989 – expoziţii ale tineretului din URSS Moldova.
1992-2003 – Saloanele Moldovei in Romania
Colectia Ministerului Culturii Chisinau (Moldova) cu lucrarile:
“Butuceni”, “Parada planetelor”, “Natura statica cu pesti”, Biserica Alba,
“Porumbelul rascrucei”, “Improvizaţie”, “Melodia unei seri de vara”.
2004 – premiat la expoziţia – concurs de artă plastică contemporană
“Saloanele Moldovei” pentru lucrarea “Ultimul lanţ”, cu
premiul “Ministerului Culturii si Cultelor Romania”.
2005 – mentionat la expozitia – concurs de arta plastica contemporana
“Saloanele Moldovei ” pentru lucrarea “Lupii”
Lucrari achizitionate in colectii particulare de peste hotare: SUA, Anglia,
Franta, Germania, Italia, Canada, Romania, Rusia.

Serata a fost realizată cu participarea studenţilor Colegiului de Constucţii, elevilor de la liceul de arte plastice „Igor Vieru” şi liceul „M. De Cervantes”, profesori din aceste instituţii de învăţământ.

Anastasia Moldovanu, şef oficiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s