Lecţie de patriotism la Biblioteca de Arte “T.Arghezi”


Zilele lunii septembrie se caracterizează printr-o intensitate sporită a activităţilor în toate filialile Bibliotecii Municipale “B.P.Hasdeu”. Biblioteca de Arte “T. Arghezi”, care este poziţonată în partea de jos a oraşului, într-un segment de teritoriu cu un trafic infernal şi neconvenabil pentru utilizatorii noştri, este totuşi vizitată de un număr mare de solicitanţi graţie faptului, că aici se petrec evenimente variate după tematica lor, ce vizează întreaga comunitate. În legătură cu ziua Armatei Naţionale biblioteca şi-a întâmpinat oaspeţi din cadrul acesteia, adică studenţi-militari încorporaţi în rândurile ei. Această activitate a fost una specială însăşi după natura ei, deoarece, o ştim cu toţii, că o instituţie militară (în cazul nostru Institutul Militar “Alexandru cel Bun”) este dirijată conform unui program aparte şi prezenţa studenţilor în incinta unei biblioteci este dacă nu o surpriză, atunci o bucurie. Activitatea a fost preconizată în luna septembrie şi pentru motivul, că anume în această perioadă tinerii militari depun jurământul de credinţă faţă de patrie şi popor. În viaţa unui soldat jurământul este un eveniment solemn şi merită o pregătire deosebită. În acest context a fost pregătită «lecţia de patriotism» la bibliotecă, la care a fost invitat şi d.Gheorghe Vrabie, specialist în domeniul simbolisticii de stat, artist plastic, grafician, maestru în arte şi autorul Stemei de Stat a Republicii Moldova. Simbolurile statale, precum Imnul, Drapelul, Stema, Sigiliul şi Moneda Naţională sunt atributele distinctive şi indispensabile ale suveranităţii statului protejate prin legea supremă, Constituţia. Ele exprimă istoria, dezvoltarea, cultura şi constituirea în timp a unei comunităţi umane ca un popor (naţie) integru, aflat într-un teritoriu geografic concret.

Drapelul, conform „Dicţionarului etimologic” editat la Chişinău (1978), este românescul „steag” împrumutat din slavonescul „СТЪГГЬ”. Menţionăm, că iniţial steagul înălţa în vârful său doar un însemn deosebit, ulterior şi o flamură. Cărturarul şi domnul muntean Neagoe Basarab (1512 – 1521), în sfaturile adresate fiului său Theodosie, compară importanţa drapelului pe câmpul de luptă cu rolul domnitorului aflat în fruntea oştilor: Mintea stă în trupul omului dreptu, ca şi cum stă steagul în mijlocul războiului şi caută toată oastea la steag, şi până stă steagul în războiu nu se cheamă acel războiu biruit. Măcar de are şi năvală grea spre sine, el tot caută steagul şi să adună toţi împrejuriul lui. Aşijderea este şi domnul: până stă mintea lui întrânsul întreagă, toate oştile se strângu împrejuriul lui, şi lui caută, ca şi împrejurul steagului… Miron Costin menţiona că „tuiurile sau steagurile turceşti şi cele de ţară, care sunt purtate în urma domnului” se aflau sub grija (“de cârmuirea”) marelui armaş…Drapelul ţării noastre Tricolorul are o istorie bogată în evenimente, cauzate de mai mulţi factori. Începând cu anii 90 ai secolului trecut, mărturiseşte invitatul activităţii D-l Gh.Vrabie, artist plastic, întemeetorul Stemei de Stat , drapelul a fost ţinta unor atacuri crunte din partea multor oponenţi politici, controversaţi şi influenţaţi de interese meschine, cu o cultură redusă, necunoscători ai adevăratei noastre istorii naţionale. Simbolurile statale sunt produsul mişcării pentru renaşterea naţională şi emancipare, pentru cucerirea independenţei şi suveranităţiii de stat, declanşată în a. 1989. Pentru aceste simboluri s-au dus adevărate batalii, discuţii încrâncenate între diferite partide politice. Astăzi noi, cetăţenii Republicii Moldova împreună cu Armata Naţională ne aliniem în faţa Tricolorului şi ne mândrim cu el. Compoziţia lui deţine mai multe aspecte, unul dintre care este aspectul cromatic, ce a fost dictat de condiţii concrete ale timpului. Tricolorul albastru, galben, roşu a apărut şi s-a afirmat ca Steag Naţional încă din primele decenii ale sec. XIX-lea având o origine populară… iar culorile sale sunt rezultatul unei opţiuni, ce vine din vremuri mult mai îndepărtate. Succesiunea culorilor albastru, galben, roşu este una strictă şi nu trebuie de confundat, pentru că aceasta duce la interpretarea greşită şi inversată a lucrurilor reale. Paralel cu evenimentele istorice din care a fost inspirat, tricolorul naţional mai este legat şi de anumite fenomene fizice, cosmice şi divine, ceea ce îi conferă valori şi semnificaţii deosebite. Culorile albastru, galben şi roşu, după cum ştim sunt baza paletei cromatice, care prin amestec, formează toate celelalte culori, care la rândul lor sunt folosite de către drapelele tuturor statelor lumii, or simbolic aceasta reprezintă legătura de fraţietate şi interdependenţă cu toate popoarele în aspect economic, social şi cultural. Tot odată, cele trei culori sunt principalele în gama Curcubeului ori simbolic se subânţelege legătura Tricolorului cu acest fenomen natural. Inspirându-se din literatura referitoare la acest domeniu, Gh. Vrabie a dedus interdependenţa dintre aceste culori şi fenomenele sacre, ce a surprins aşteptările tuturor participanţilor la lecţia dată. Aparţia zilnică a Soarelui formează pe cer o sferă de lumină, care conform observărilor are trei faze, adică răsăritul, amiaza şi asfinţitul, s-au «…sursa Sfintei Treimi». Filosofii împart viaţa tuturor lucrurilor conform acestor faze: creştere, maturitate şi decădere, care respectiv se exprimă prin culori: albastru-răsărit (Dumnezeu Tatăl, Creatorul întregii lumi), amiază-galben (Dumnezeu Fiul Iluminat, martorul Tatălui Său) şi asfinţit-roşu (Dumnezeu Sfântul Duh, care reapare triumfal din îmbrăţişarea întunericului). Un alt simbol îl reprezintă Stema de Stat, elaborarea căreia presupune o responsabilitate enormă. Ea este o lucrare, care trebuie să coincidă adevărului istoric şi tradiţiilor de veacuri ale poporului, să fie argumentată ştiinţific. Este o adevărată operă de artă, spune d. Gh.Vrabie, deoarece cuprinde mai multe tehnici şi genuri de lucru: pictură, sculptură, grafică, broderie şi tapiserie, iar conform acestora şi diversitatea de materiale necesare ca gipsul, lemnul, piatra, granitul, fierul, cuprul şi altele. Rolul artistului plastic este unul deosebit, deoarece de el depinde rezultatul final şi valoarea artistică a acestui proces de lucru complex. Pentru elaborarea Stemei de Stat a Moldovei în anul 1990 a fost creat un consiliu naţional , care în urma multiplelor discuţii aprinse, opţiuni şi propuneri a acceptat varianta actuală cu utilizarea a două elemente esenţiale: capul de bour cu accesoriile corespuzătoare – simbolul Moldovei şi acvila cruciată cu atributele ei – simbolul romanităţii poporului român. Emoţiile nobile şi pozitive primite în urma acestor informaţii, relatate cu exactitate şi cu o bună cunoaştere a evenimentelor reale au provocat un dialog viu între studenţi şi invitaţi. Asemenea lecţii despre patriotism sporeşte interesul faţă de istoria ţării noastre şi cultivă dragostea de neam cu toate tradiţiile lui, acumulate timp de secole. Poetul Victor Ladaniuc şi publicistul-documentarist Tudor Ţopa au venit să completeze lecţia cu crâmpee din creaţia personală despre Moldova şi localităţile ei. Menţionând meritul bibliotecii în promovarea activităţii de astăzi, ce are o tematică mai variată ca de obicei, el a salutat aşa iniţiativă, deoarece ea va avea ecoul binemeritat în rândurile tinerilor. Este plăcut şi frumos atunci, când soldaţii căntă în limba maternă (română), deoarece generaţia mai în vârstă a fost vitregită de aşa ceva. Un tânăr este obligat să-şi cunoască istoria ţării în care trăieşte şi a recomandat spre consultaţie/lectură colecţia Localităţile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic ilustrat editată până acum în 9 volume de către Fundaţia “Draghiştea”. La această lucrare colectivă, spune în continuare V.Ladaniuc, se munceşte de ceva timp din simplul motiv, după cum scria istoricul-arheolog Radu Vulpe, “noi suntem români, fiindcă suntem creştini, şi suntem creştini, fiindcă suntem români”. Această idee vine să o completeze şi Tudor Ţopa, publicist-documentarist, autor a peste 50 de cărţi editate până acum, ce ţin de tematica istoriei naţionale. Orice scriere,(T. Ţopa) care este dată spre citire socităţii trebuie să fie bazată pe adevărul istoric, care nu este altceva decât argumentarea documentară. În lucrările sale el scoate la evidenţă momentele, care în pofida vremii au fost date la o parte, au fos “şterse” intenţionat, ca mai apoi să fie date uitării. T.Ţopa a mai spus, că în procesul de certare descoperă mari personalităţi basarabene, ce au jucat un rol impotant în istoria ţării, dar care nu s-a ştiut nimic despre ele până acum, spre exzemplu militarul, fost pedagog eminent Vasile Ţanţu, care în rezultatul meritelor sale, măcar după moarte a vut parte de primul funerariu naţional (sf.an.80); episcopul Erhan, care în condiţiile de grea cenzură, a avut îndrăzneala să oficieze serviciile divine în limba română; basarabeanul S. Şestoicov a fost primul european, ce a brăzdat Atlanticul spre America pe cale aeriană şi încă mulţi alţii, importanţa cărora merită efortul nostru de ai regăsi, deoarece prin intermediul lor s-a făurit istoria acestui pământ. Spre sfărşitul lecţiei, studenţii Institutului Militar “Alexandru cel Bun”, împreună cu profesooarea L.Vasilache au adus un omagiu de mulţumire tuturor participanţilor şi în deosebi domnului Gh. Vrabie, care pe bună dreptate este considerat Părintele Stemei de Stat şi este un adevărat artist al meseriei sale. Astăzi D-lui a comis un act civic patriotic anume prin faptul, că a informat tinerii despre o temă foarte importantă cum sunt insemnele simbolicii statului Republica Moldova.

Anastasia Moldovanu, şef oficiu

2 thoughts on “Lecţie de patriotism la Biblioteca de Arte “T.Arghezi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s