Vernisaje


Stimaţi utilizatori!

La 30 august ora 16.00 la Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” va avea loc deschiderea oficială a vernisajelor din or. Iaşi, România.

Expoziţie de pictură “Anotimpuri”. Autor Ofelia Huţul

Expoziţie de pictură “Ritmuri”. Autor Mariea Boz

Organizatori:

Uninuea Artiştilor Plastici din România, filiala Iaşi

Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

Universitatea UPS “I.Creangă”

Biblioteca Municipală “B.P.Hasdeu”, filiala de Arte “T.Arghiezi”

Prezentator Eleonora BRIGALDA-BARBAS, doctor în studiul artelor

Nascută-ianuarie14, 1959, Călăraşi,RM

Rezidenţa

Chişinău, str.Kiev bl.14/2,ap.7

http://brigalda.arta.md E-Mail: eleonora.brigalda@gmail.com

Formarea

1970-1977 – Liceul de Arta Plastica “Igor Vieru” din Chişinău

1977-1982 – Facultatea  de arhitectură şi urbanism a Universităţii Tehnice

1985-1988 – Doctorantura Academiei de Ştiinţe din R. Moldova, secţia de Etnografie şi Studiul Artei

1996 – Stagiu, Academia de arte Vizuale ” Ioan Andriescu”, Cluj-Napoca, România

Consacrarea

Din 1998 activează la Facultatea Arte Plastice şi Design a Universitaăţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, or.Chişinău  

1988-1992 – Lector la catedra de pictură a U.P.S. “Ion Creangă”

1991 – Membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova

1994 – Doctor în studiul artelor1994- Conferenţiar la cadedra de pictură a U.P.S. “Ion Creangă”

1994- Conferentiar universitar la cadedra de pictură a U.P.S. “Ion Creanga”

1995 – Membru al Asociatiei Internaţionale a Artelor Plastice IAA-AIAP UNESCO

1998 – Şef catedra de pictură

Expoziţii personale

1997 Pictură, Fundaţia Culturală Română, Bucureşti,Romania

2005 Pictură, Biblioteca Onisifor Ghibu, Chişinău, Republica Moldova

2006 Pictură, Ambasada SUA, Chişinău, Republica Moldova

Expoziţii grup

1997 Pictură, Fundaţia Culturală Română, Bucureşti,România

2005 Pictură, Biblioteca Onisifor Ghibu, Chişinău, Republica Moldova

2006 Pictură, Ambasada SUA, Chisinau, Republica Moldova

1996 – Salonul de primavara, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

1996 – Limba noastra cea romana, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

1996 – Salonul de toamna, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

1997 – Salonul de primavara, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

1997 -1999 Saloanele Moldovei, Bacau-Romania, Chisinau-Moldova

1997 – Limba noastra cea romana, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

1997 – Expozitia de grup, Fundatia Culturala Romana, Bucuresti, Romania

1997 – Galeria de arta, Muzeul de Istorie si Arta al Municipiului Bucuresti, Romania

1998 – Salonul de toamna, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

1998 – Saloanele Moldovei, Bacau-Romania, Chisinau-Moldova

1998 – Expoziţia Artisti plastici din Romania, Bucuresti, Romania

1999 – Expozitia jubiliara 20 ani a Facultatii de Arte Plastice,UPS “Ion Creanga”, Chisinau, MD

1999 – Saloanele Moldovei, Bacau-Romania, Chisinau-Moldova

1999 – Expozitia de grup “Maingan Hotel”, Frankfurt am Main,Germania

1999 – Hotel Jogdschloss Kranichtein, Dramstadt,Germania

1999 – Kulturverein Moldova, ed. v, Wachersbach,Germania

2000 – Umbra coloanei lui Brancusi – Umbra Infinitului, C.E.C.Brîncuşi UAP RM

2001 – Umbra coloanei lui Brancusi – Umbra Infinitului ,Ed. II ,C.E.C.Brîncuşi UAP RM

2001 – Salonul de primavara, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

2001 – Expoziţia,Limba noastra cea romana, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

2001 – Salonul de toamna, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

2002 – Salonul de primavara, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

2002 – Saloanele Moldovei, Bacau-Romania, Chisinau-Moldova

2002 – Expoziţia Limba noastra cea romana, Galeria UAP, Chisinau, Moldova

2003 – Expozitia de pictura “Moldawien zu Gast in Britz”, Berlin, Germania

2003 – Expozitia de pictura in Palatul Culturii “Stefan cel Mare”, Iasi, România

2004 – Salonul de toamnă, Galeria UAP, Cişinău, Moldova

2004 – Salonul de primăvară, Galeria UAP, Cişinău, Moldova

2004 – Expoziţia Facultăţii Arte plastice şi Design, Galeria UAP, Cişinău, Moldova

2005 – Salonul profesorilor de arte vizuale (ediţia a IY-a), Iaşi, România

2006 – Salonul de primăvară, Galeria UAP, Chişinău, Moldova

2006 – Expoziţia A night of art, Moldexpo, Moldova

2006 – Salonul profesorilor de arte vizuale, Iaşi, România

2006 – Saloanele Moldovei,Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM

2007 – Expoziţia Creatoare contemporane din Polonia si Moldova, Galeria UAP RM 

2007 – Expoziţia Creanga rusă,ediţia II, Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM

2007 – Expoziţia A Night of Art organizată de Ambasada SUA,MoldExpo, RM

2008 – Salonul de primăvară, Galeria UAP, Chişinău ,Moldova

2008 – Expoziţia A Night of Art organizată de Ambasada SUA,MoldExpo, RM

2009 – Saloanele Moldovei, Bacau-Romania, Chisinau-Moldova

2009 – Salonul oficial al Profesorilor de Arte Vizuale,editia a VIII-a, Iasi, Romania

2009 – Expozitia Între figurativ şi simbolic-ipostaze de ieri şi de azi, Iasi, Romania

Tabere de creaţie/Simpozioane/Documentări

2002-2003 – Atelier de creatie “Hîrtie manuala”, Chisinau,R.Moldova

2003 – Tabara de creatie “Parcova-2003”,R.Moldova

2004 – Tabara de creatie “Corjăuţi-2004”,R.Moldova

2004 – Tabara de creatie “Bârnova”, Iasi, România

2004 – Art painter’s campus, Cişinău,RM – Turcia

2005 – Documentare în Muzeul de Cercetări Ştiinţifice şi Arhiva Academiei de Arte din Sankt Petersburg

2006 –  Documentare în Muzeul Naţional de Arte Plastice din RM, România

2006 – Tabăra Internaţională de creaţie „Chişinău-2006”, Chisinău RM

2006 – Simpozion Învăţămîntul artistic şi perspectivele lui, Chisinău RM

2006 – Tabăra Internaţională de Pictură „TESCANI 2006” Romania

2009 – Simpozion internaţional Învăţămîntul artistic în contextul procesului de la Bologna.

Probleme şi perspective Chişinău RM

2009 – Simpozion internaţional Între figurativ şi simbolic –ipostaze de ieri şi azi, Iasi, Romania.

2009 –  Forumul oamenilor de creaţie şi ştiinţă din ţările SNG.

Premii/ distincţii/ titluri onorifice

1982 – Premiul Uniunii latine

1997 – Premiul “OMEGA” la expozitia “Saloanele Moldovei”

2003 – Premiul Uniunii Artistilor Plastici din Republica Moldova

2005 – Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova

2009 – Diploma de excelenţă, Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Iaşi

2010 – Om emerit al RM

Cataloage

“Zigfid Polinger”, Grafica, 1988

“Ion Zderciuc”, Sculptura,1998

“Ioan Grecu”, Sculptura, 1998

“Facultatea Arte Plastice a UPS “Ion Creanga”- expozitie jubiliara” 1999

“Nicoleta Stati”, pictura, 1998

“Elena Pruteanu-Samburic”, grafica – pictura, 1998

“Ion Chitoroaga”, Pictura, 2000

“Vasile Cojocaru”, Pictura, 2002

“Tudor Macari”, Acuarela, 2003

“Inga Edu”, Pictura, 2003

“Liviu Hincu”, Pictura, 2003

Ion Croitoru, Pictură, 2004

Ecaterina Ajder, Pictură şi tapiserie,2004

Iurie Puzdrovski, Suflu arhaic, 2006

Gheorghe Mardare, 2007

Note critice

„Eleonora Brigalda(Barbas), trece prin concretul motivului în spaţiul unei personale metafizici, unde toposul are substanţa idealităţii. Tuşa fermă, onctuoasă, conferă culorii rolul principal alături de tensiunea implicării emoţionale. Aluziile la fervoarea de tip Van Gogh semnifică forţa imaginativă şi pasiune.” Valentin Ciucă, Atelier 2-4,Chisinau, 2003

“Eleonora Brigalda excelează în peisaj, lucrările sale concentrînd tensiuni cromatice şi gestuale care dezvăluie trăirea puternică, patosul compoziţional şi nu în ultimul rind, dorinţa vizibilă de contopire cu motivul, cu materia picturală – “mănăstiri rupestre” “Ecoul mării, “Crizanteme”, aduc în plus de vibraţie şi exaltare proprie creatorului şi, în egală măsură, interpretului/artista fiind şi critic de artă. ”Veronica Marinescu, Ziarul “Curierul Naţional” Bucureşti, 1997

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s