Biblioteca – spaţiu cultural al cărţii


Săptămâna Literaturii pentru Copii şi Tineret este unul dintre multiplele evenimente, care se marchează în mediul bibliotecar. El are o conotaţie internaţională. În aceste zile au avut loc organizarea şi desfăşurarea grandioaselor saloane internaţionale de cărţi din marile oraşe ale lumii, conferinţe pe teme literare, lecturi publice, expoziţii tematice şi vernisaje. Vizitele doritorilor la aceste manifestări vorbesc de la sine. Vânzările de carte în cadrul acţiunilor din ultimii ani au avut recorduri neaşteptate, adică cărţile bune au fost la mare căutare. Motivul este unul psihologic, deoarece „cartea rămâne o valoare de refugiu, în ciuda dinamicii Internetului”. Mai mult, cartea este percepută ca un obiect de neînlocuit , cu toate că tehnologia permite acum lectura on-line. Acum, ca şi mai înainte, librăriile tradiţionale rămîn prin exelenţa lor spaţiul cultural al cărţii. Aceşti factori au şi stat la baza activităţilor în biblioteci, moderate şi organizate cu mult sârg, dar şi cu dăruire de sine de către bibliotecari, cărora le revine rolul principal în lucrul cu cartea, dar şi despre carte. În cadrul acestei săptămâni Biblioteca de Arte si-a formulat sarcini concrete, pornind de la premisa comunicării orale, un factor decisiv şi obligatoriu în drumul spre carte. S-au promovat mai multe acţiuni diverse după formă, întâlniri cu personalităţi notorii din comunitate, extramuros, prezentări de carte, sondaje de testare la lectură, toate având un impact comun: rolul cărţii în calea spre devenire. O mare contribuţie în desfăşurarea acestui program l-a avut clubul „Sub steaua copilăriei” , care are deja o istorie de activitate în cadrul bibliotecii. Membrii clubului au fost in aceste zile în deplină acţiune. Cu idei noi, dar şi cu fapte concrete au participat la elaborarea diferitor materiale în spriginul şi susţinerii sloganului „O carte pe săptămînă”, „Cărţile mele preferate”, au pregătit întrebări pentru a-i lua cu asalt pe invitaţii, ce urmau să le vină în ospeţie, au îndeplinit diferite sarcini adăugătoare despre lectură în ajutorul învăţătorilor, au lucrat în spirit de echipă la proiecte tematice comune, au desfătat pe preşcolari cu lectură „În lumea poveştilor” şi au mers cu părinţii şi bibliotecarul la Salonul de Carte pentru Copii şi Tineret. Toate aceste pregătiri au avut şi ecoul corespunzător. Întâlnirea actorului I.Coşeriu cu elevii în cadrul liceului „Spiru Haret” a avut succes prin faptul, că s-a produs un dialog viu, întrebările fiind direcţionate spre lectură şi motivele, care te face să lecturezi. La întrebarea „Ce legătură există între carte şi scena de teatru”, elevii au răspuns creativ, oferindu-se chiar să scrie texte pentru piese de teatru, conştientizînd faptul, că aceasta necesită multă muncă. Întâlnirea elevilor liceului „M.Cervantes” în incinta Bibliotecii de Arte cu scriitorul A.Burac a fost destul de reuşită. A Burac s-a dovedit a fi un interlocutor foarte interesant, care prin diferite mijloace lingvistice de exprimare, comentarii şi informaţii a captat atenţia participanţilor. De ce anume A.Burac? Deoarece el, vorba lui M.Cimpoi, critic literar, este „ … un consumator de cărţi”, care nu vine în literatură direct din mediul ei, din mediul jurnalisticii, ci din simpla convingere, că a fi scriitor, trebuie să ai o profundă înţelegere a problemelor ce îi predomină pe oameni, să ai capacitatea şi inteligenţa să înţelegi mai mult ca alţii, adică să fii citit, cărturar, or aceasta se numeşte performanţă. Sunt puţini oameni la noi în Moldova, care se ocupă de scrisul cărţilor bune. Cartea are cel mai important rol în formarea omului ca persoană. Este binevenită această acţiune în bibliotecă, deoarece ea este acea instituţie de cultură în care se adună şi se păstrează toate fondurile de publicaţii, care reprezintă patrimoniul, tezaurul uman din cele mai vechi timpuri. La întrebarea despre tematica scrierilor sale, d. A.Burac a răspuns, că în fiecare text el are drept scop final descoperirea şi dezvoltarea talentului dat de Dumnezeu fiecărui om trăitor pe pământ. Omul sfinţeşte locul. În alte ţări civilizate această problemă îi interesează pe cititori, au nevoie de ceea ce scriu eu (spune el). Creaţia mea este solicitată în ţările Europei, chiar şi peste ocean. Am cititori „nu mulţi , dar buni(A.B) Scriitorul a îndemnat copii să nu-şi ascundă gîndurile şi ideile, dacă acestea sunt, ci dimpotrivă, să le scoată la suprafaţă, să le şlefuiască şi să le însufleţească, deoarece noi toţi suntem buni de la natură şi ceea ce purtăm în noi , trebuie să transmitem urmaşilor noştri. În încheere, atât elevii cât şi scriitorul au convenit şi la alte întâlniri în timp. În scopul dezvoltării competenţelor de lectură, Biblioteca de Arte a realizat şi acţiuni extramuros în instituţii de învăţămînt penru a prezenta elevilor noi publicaţii de carte apărute recent şi reviste bibliografice tematice, punând astfel în valoare colecţia de documente a bibliotecii.

Anastasia Moldovanu, şef oficiu, Biblioteca de Arte

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s