Apa – sursă de existenţă : conferinţă


Ionel Căpiţă Apa! n-ai nici gust, nici miros, nici culoare, nici aromă, nu poţi fi definită. Te gustăm fără să te cunoaştem. Tu nu numai că eşti necesară vieţii, tu eşti însăşi viaţa. Eşti cea mai valoroasă, bogăţie din lume şi eşti cea mai gingaşă, tu, atât de pură în adâncul pământului”

Antoine de Saint-Exupery

 Sub semnul apei, la iniţiativa şi susţinerea Bibliotecii de Arte, în colaborare cu Colegiul Naţional de Comerţ şi Colegiul Republican de Construcţii din Chişinău, au organizat în incinta acesteea o conferinţă de neuitat „Apa sursă de existenţă”. 2010 este declarat de ONU Anul Biodiversităţii, iar 22 martie este sărbătorită Ziua Mondială a Apei. Cu acest prilej la program au fost invitaţi Valeriu Cojocaru de la Ministerul Mediului, Departamentul Managementul Apelor, Ionel Căpiţă de la Agenţia MoldSilva, Ziarul «Natura», Claudia Partole, scriitoare, profesori, studenţi şi elevi din instituţii de învăţămînt din municipiul Chişinău.

Prin mesajul „Apa – sursă de existenţă”, acţiunea dată a avut drept scop sensibilizarea atenţiei publice faţă de problema apei, care în aspect global este una dintre cele mai importante şi actuale. Faptul, că mai puţin de jumătate din populaţia terrei beneficiază de sisteme centralizate de canalizare şi apă potabilă este un indiciu primordial pentru noi, pentru toţi pământenii, că trebuie să ne mobilizăm într-u propăşirea acestui impas. În ţara noastră numai 30 de oraşe dispun de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă. Sofronie Grigore, student în an. IV, câştigător al concursului despre mediu, organizat în cadrul Colegiul Naţional de Comerţ din Chiţinău, cu îndemnul «gândim global, dar acţionăm local» a prezentat propriul proiect despre analiza apei din s. natal Nucăreşti, r-ul Teleneşti, indicând surselele de poluare a apelor din mediul rural. Au urmat apoi şi alte proiecte, precum „Chimia în viaţa omului”, prezentări a sondajelor de opinie, rezumate ale expediiţiilor tematice pentru cercetarea florei şi faunei rîului Bâc, în urma cărora au fost depistate sursele de poluare şi s-au înaintat idei pentru redresarea situaţiei, discursuri consistente despre cauze şi efecte în domeniul dat şi despre căile reale de soluţionare: curăţenia este mama sănătăţii, iar apa izvorul vieţii. Au fost proclamate cele 10 porunci ale pădurii ca echivalent important în menţinerea calităţii şi cantităţii apei în diferite zone ale republicii noastre.

Scriitoarea Claudia Partole ne-a vorbit despre apă, despre râuleţul din Căinari, izvoarele din satul ei natal, care în urmă cu 30 de ani izbucneau vulcanic,dar până la urmă au fost pângărite. Cum spunea marele poet Gr. Vieru «…ochiul izvorului…» reprezintă resursele naturale — Patrimoniul Naţional, apa este simbolul vieţii, inima biosferei, aghiasma s-au apa sfinţită prin duhul divin. Miracolul de preschimbare în bine depinde de noi înşine, de faptele săvîrşite, asemeni acţiunii de astăzi, pentru că viitorul e al copiilor noştri, ei vor decide soarta planetei.

Conferinţa sa încheiat pe o notă muzicală prezentată de ansamblul folcloric „Bucovina”, condus de artistul poporului Ion Paulencu, iar elevii şi studenţii ne-au prezentat dansul Apei, valsul „atomilor”, dînd dovadă de ingeniozitate şi talent.

Aliona Vîrlan, şef biblioteca

Anastasia Moldovanu, şef oficiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s